Konkurs na komendantów tras Święta Chorągwi Łódzkiej 2020!

//Konkurs na komendantów tras Święta Chorągwi Łódzkiej 2020!

Komenda Święta Chorągwi Łódzkiej 2020 ogłasza konkurs na komendanta/komendantkę tras metodycznych, czyli tras zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich oraz wędrowniczych.

Informacje o przedsięwzięciu:

 • Święto odbędzie się na terenie miasta Bełchatów i powiatu bełchatowskiego w terminie 18-20.09.2020.
 • Hasło święta brzmi „Włącz działanie” i zachęca do podjęcia szeroko rozumianej inicjatywy własnej. Proponowana tematyka tras powinna nawiązywać do elementów charakterystycznych dla Bełchatowa: energii, sportu i/lub ekologii.
 • W sobotę 19.09.2020 dla metodyki zuchowej zaplanowana jest gra miejska, a dla pozostałych rajd zaczynający się pod Bełchatowem, a kończący się w mieście.
 • Każda trasa jest zakwaterowana w jednym miejscu (szkoła lub plac namiotowy).

Wymagania względem kandydatów/kandydatek:

 • Co najmniej stopień przewodnika/przewodniczki (otwarta próba na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni będzie dodatkowym atutem),
 • Doświadczenie w organizacji dużych przedsięwzięć programowych,
 • Doświadczenie jako uczestnik lub członek kadry Święta Chorągwi Łódzkiej,
 • Bardzo dobre zorganizowanie i umiejętności komunikacyjne, sumienność i terminowość,
 • Bardzo dobra znajomość metodyki zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrowniczej,
 • Znajomość i umiejętność stosowania HSW,
 • Zaliczona służba instruktorska oraz opłacone składki,
 • Akceptacja właściwego komendanta (hufca/chorągwi, zgodnie z przydziałem służbowym).

Cele jakie ma spełniać trasa metodyczna na Święcie Chorągwi Łódzkiej 2020:

 • Tworzenie wspólnoty wśród członków hufców chorągwi łódzkiej danej metodyki,
 • Przekazywanie dobrych praktyk związanych z pracą danej grupy metodycznej (zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej),
 • Stymulowanie uczestników poprzez atrakcyjny program,
 • Odpowiedzialne i pozytywne wpływanie na otaczające środowisko społeczne oraz naturalne,
 • Świadome budowanie wśród uczestników wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Pozostałe oczekiwania względem trasy:

 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie jak i punktach zadaniowych,
 • Przygotowanie programu wieczornego w pierwszy dzień zlotu (piątek) dla uczestników trasy (ok. 1,5h),
 • Stosowanie systemu pracy z kadrą wobec instruktorów zaangażowanych w organizację trasy,
 • Efektywne zarządzanie zasobami oraz budżetem.

Wymagane dokumenty i treści:

 • Propozycja przebiegu trasy oraz jej głównej myśli przewodniej. Mile widziane przykładowe zadania na punktach oraz koncepcja poruszania się po punktach przez patrole.
 • Potwierdzenie wymagań formalnych postawionych w konkursie.

Co zapewniamy?

 • Pełne wsparcie referatów metodycznych lub doświadczonych instruktorów,
 •  Logistykę, miejsce zakwaterowania uczestników i organizatorów tras,
 • Odpowiedni budżet na organizację tras.

Zgłoszenia wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami prosimy wysyłać na adres lukasz.wozniak@zhp.net.pl do 15.04.2020r. Z wszystkimi kandydatami i kandydatkami skontaktujemy się w możliwie krótkim czasie w celu potwierdzenia zgłoszenia, przekazania informacji o wynikach rekrutacji oraz podjęciu dalszych działań. Informujemy, że będziemy kontaktować się z przełożonymi, aby otrzymać akceptację kandydatury. Dodatkowych informacji można zasięgnąć kontaktując się na wskazany powyżej adres mailowy.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

2020-03-28T21:38:55+00:0026/03/2020|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP