Konferencja harcmistrzowska „O opiekunach prób”

/, Wieści chorągwiane i związkowe/Konferencja harcmistrzowska „O opiekunach prób”

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP we współpracy z Komisją Stopni Instruktorskich przy GK ZHP zapraszają do udziału w konferencji harcmistrzowskiej „O opiekunach prób”.

Cele konferencji:​
• Podkreślenie roli opiekuna w procesie zdobywania stopni instruktorskich.​
• Analiza zadań stojących przed opiekunem w całym procesie zdobywania stopnia.​
• Prezentacja dobrych praktyk stosowanych w pracy z opiekunami prób na różnych szczeblach organizacji.​
• Wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi rolę opiekuna próby oraz członkami komisji stopni instruktorskich różnych szczebli organizacji.​
Do udziału w konferencji zapraszamy instruktorów w stopniu harcmistrzyni/harcmistrza oraz z otwartą próbą harcmistrzowską. ​
Termin konferencji: 28.03.2020 r.​
Miejsce konferencji: Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź.​
Koszt konferencji: 40 zł (Decyzja o dodatkowej składce zadaniowej).​
W ramach wpisowego zapewniamy:​
• kącik kawowy, ​
• obiad, ​
• materiały konferencyjne. ​
Wpłaty należy dokonać do dnia 13.03.2020 w tytule wpłaty wpisując „konferencja harcmistrzowska – imię i nazwisko uczestnika”.​
Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji po 23.03.2020 r. będzie skutkowała brakiem zwrotu wpisowego.​
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 06.03.2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc na konferencje jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wpłaty wpisowego. ​
Po dokonaniu zgłoszenia, na adres wskazany w formularzu zostanie wysłany mail z informacją zwrotną wraz z danymi do dokonania wpłaty.  ​

Wszelkie pytania związane z konferencją należy kierować na adres mailowy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP chksi@lodzka.zhp.pl.

2020-02-27T07:11:50+00:0025/02/2020|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP