Informacja ws. COVID-19 – 9.03.2020 r.

//Informacja ws. COVID-19 – 9.03.2020 r.

COVID-19: Informacja dla harcerskich komend (2)

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

W terminie do 30 kwietnia br. zalecamy harcerskim komendom, aby nie organizować imprez masowych i wydarzeń, w których uczestniczy powyżej 1 tys. osób w pomieszczeniach zamkniętych.

W odniesieniu do planowanych do 30 kwietnia br. wydarzeń, które skupiają ponad 100 uczestników (bez względu na formę), zalecamy każdorazowe przeprowadzenie analizy ryzyka, obejmującej minimum następujące zagadnienia: wiek uczestników, konieczność podróżowania pomiędzy miejscowościami, nocowanie oraz skonsultowanie organizacji wydarzenia z miejscową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Obecnie GK ZHP nie wprowadza zalecenia dotyczącego zawieszenia śródrocznej pracy drużyn, organizacji biwaków lub szkoleń.

Szczególnie podkreślamy, że harcerki i harcerze oraz instruktorki i instruktorzy, którzy źle się czują, są przeziębieni lub chorzy nie powinni uczestniczyć w zbiórkach, biwakach, kursach i szkoleniach.

Jednocześnie, drużynowi i komendanci hufców powinni pozostawać w bieżącym kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych i instytucji, w których odbywają się zbiórki drużyn i podporządkować się wszelkim decyzjom dotyczącym zawieszenia zajęć pozalekcyjnych, o ile takie zostaną podjęte.

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi a komendy chorągwi z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń Głównej Kwatery ZHP.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i zaopiekowania się harcerskimi seniorami, którzy szczególnie mogą być narażeni na negatywne skutki rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych za granicą należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (wza@zhp.pl) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

(za zhp.pl)

2020-03-10T10:09:52+00:0010/03/2020|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP