Harcerska Wyprawa Pamięci 75. rocznica bitwy o Monte Cassino – Chorągiew Łódzka ZHP

//Harcerska Wyprawa Pamięci 75. rocznica bitwy o Monte Cassino – Chorągiew Łódzka ZHP

W związku z 75. rocznicą bitwy pod Monte Cassino organizowany jest udział reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego w uroczystościach państwowych, które odbędą się w maju 2019 r. w Cassino.  Zgłoś się już dziś na wyjazd Reprezentacji naszej Chorągwi na Harcerską Wyprawę Pamięci z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino!

Zgłoszenia do 17 marca TUTAJ

Wyjazd reprezentacji chorągwi odbędzie się w dniach 15-20 maja 2019 r. Koszt udziału jednego uczestnika wyprawy to 700 zł dodatkowej składki członkowskiej ZHP.

 1. Organizatorem wyjazdu reprezentacji Chorągwi Łódzkiej ZHP na Harcerską Wyprawę Pamięci na 75 rocznicę bitwy o Monte Cassino 2019 jest Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP. Koordynatorem wyjazdu reprezentacji chorągwi jest phm. Adam Rakowski.
 2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się w dniach 5 marca-17 marca do godziny 23:59.
 3. Prawo indywidualnego zgłoszenia na wyjazd reprezentacji Chorągwi Łódzkiej mają instruktorzy Władz Chorągwi Łódzkiej ZHP oraz instruktorzy Rady Naczelnej ZHP z ramienia Chorągwi Łódzkiej ZHP. Zgłoszenia indywidualne odbywają się bezpośrednio poprzez email na adres adam.rakowski@zhp.net.pl.
 4. Zgłoszenia uczestników wyprawy odbywają się patrolami 5+1 (5 uczestników i 1 opiekun patrolu) za pośrednictwem niniejszego formularza.
 5. Zgłoszone patrole muszą być umundurowane zgodnie z regulaminem mundurowym. Aby zgłosić się na wyjazd wymagane jest przesłanie aktualnego zdjęcia Waszego patrolu w pełnym umundurowaniu.
 6. Wymagany wiek uczestników wyprawy to minimum ukończone 13 lat.
 7. Uczestnicy wyprawy powinni być członkami ZHP mającymi opłacone składki członkowskie (w przypadku instruktorów również zaliczona służba instruktorska) posiadającymi dowód osobisty lub paszport (dowód osobisty wydawany jest również osobom niepełnoletnim przez właściwy urząd gminy). Uczestnicy wyprawy muszą uzyskać pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego. Mile widziana wśród uczestników będzie znajomość języka angielskiego lub włoskiego na poziomie komunikatywnym z uwagi na elementy programu wyjazdu oparte o spotkania z włoskimi skautami. Dodatkowym atutem podczas rekrutacji będą posiadane kwalifikacje pierwszej pomocy.
 8. Patrole chętne zgłosić się na wyprawę muszą przeprowadzić w swoich drużynach lub środowiskach harcerskiego działania zbiórkę na temat losów 2 Korpusu Polskiego oraz podjąć formę służby na rzecz kombatantów lub miejsc pamięci w środowisku lokalnym. W Centralnym Banku Pomysłów znajdują się materiały programowe na temat bitwy o Monte Cassino (http://cbp.zhp.pl/propozycje/czerwone-maki/) . Służbę oraz zbiórkę należy udokumentować w formie zdjęć oraz krótkiego opisu wykonanych działań.
 9. Wymagane dodatkowe elementy rejestracji – pozytywne opinie przełożonych, opis umiejętności językowych, zdjęcie patrolu, notatka opisująca zbiórkę oraz formę służby- powinny zostać przesłane zbiorczo jednym mailem na adres adam.rakowski@zhp.net.pl – w tytule maila: MC2019 + nazwa patrolu. Materiały należy przesłać do momentu zakończenia zgłoszeń. Materiały przesłane po terminie mogą zostać nie uwzględnione w procesie rekrutacji.
 10.  Przesłane materiały posłużą do przeprowadzenia procesu rekrutacji patroli na wyprawę. Organizator ma prawo wyboru składu osobowego reprezentacji i wyboru patroli.
 11.  Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do dnia 20 marca 2019 r.
 12. Zakwalifikowane patrole otrzymają informację o metodzie i terminie płatności za wyjazd drogą mailową w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Każdy uczestnik wyprawy otrzyma okolicznościową wyprawkę: granatowy softshell ZHP z kapturem, czerwoną koszulkę z okolicznościowym nadrukiem, worko-plecak, plakietkę, opaskę silikonowa na nadgarstek, okolicznościową chustę narodową o łącznej wartości ok. 270 zł. Uczestnicy wyprawy będą objęci ubezpieczeniem turystycznym zagranicznym. W celu ubezpieczenia zdrowotnego wymagane jest posiadanie karty EKUZ oraz dowodu osobistego lub paszportu. W programie wyjazdu mieścić się będzie służba na Cmentarzu Wojennym oraz w miejscach pamięci, Zwiedzanie terenu bitwy, harcerski capstrzyk, spotkanie z włoskimi skautami, udział w sobotnich obchodach na Monte Cassino, zwiedzanie okolicy góry, zwiedzanie jednego z ciekawych i atrakcyjnych miast w drodze do Włoch, udział w modlitwie Regina Coeli na placu św. Piotra, msza św. w Bazylice św. Piotra w Rzymie.
2019-03-05T12:49:26+00:0005/03/2019|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP