Etyka środowiskowa ZHP – kurs instruktorski

//Etyka środowiskowa ZHP – kurs instruktorski

W jaki sposób korzystać ze środowiska naturalnego tak, by nasz negatywny wpływ na nie był możliwie jak najmniejszy? Jak zorganizować wycieczkę, biwak, obóz czy zlot hufca tak, by „pamiątki” po nich w środowisku nie zabliźniały się przez długie lata? Jak realizować edukację ekologiczną na miarę XXI wieku? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź próbuje znaleźć program Etyki Środowiskowej ZHP.

Czym jest etyka środowiskowa?

Etyka Środowiskowa ZHP to program oraz system szkoleń, którego celem jest propagowanie postaw i przekazywanie wiedzy dotyczącej etycznego korzystania ze środowiska naturalnego. Chcemy w harcerzach i instruktorach ZHP budować postawę troski o środowisko naturalne we wszelkich działaniach, zarówno harcerskich, jak i codziennych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na świeżym powietrzu (rajdy, biwaki, wycieczki, obozy…). Chcemy, aby Związek Harcerstwa Polskiego był organizacją pionierską w zakresie budowania świadomości przystającej do zmian i wyzwań XXI wieku. Celem nie jest uczenie sztywnych zasad, lecz budowanie określonego sposobu myślenia o konsekwencjach swoich działań w kontekście ich oddziaływania na środowisko naturalne.

Za cel główny stawiamy sobie wychowanie do wartości, jaką jest dbałość o otaczające nas środowisko naturalne, którego wszyscy jesteśmy częścią, wynikającą wprost z Prawa Harcerskiego

Czym jest kurs instruktorski Etyki Środowiskowej ZHP?

Instruktor EŚ ZHP to osoba, która podejmuje się stałego zobowiązania i służby na rzecz środowiska naturalnego, poprzez edukację środowiskową oraz minimalizację wpływu na środowisko swojego oraz swojego środowiska działania (drużyny, hufca).

Instruktor EŚ podejmuje służbę w zakresie edukacji ekologicznej przede wszystkim poprzez organizację warsztatów środowiskowych oraz kursów podstawowych.

Kurs instruktorski etyki środowiskowej ma za zadanie przygotować do roli szkoleniowca, który będzie realizował w swoim środowisku edukację przyrodniczą w oparciu o zasady Etyki Środowiskowej ZHP.  Kurs obejmuje zatem wszystkie treści kursu podstawowego rozszerzone o elementy związane z prowadzeniem szkoleń.

Kurs instruktorski jest zgodny z systemem szkoleń Leave No Trace. Osoby, które ukończą kurs instruktorski uzyskują również certyfikat LNT.

Informacje o kursie:
Czas: 15-18 czerwca 2017 r.

start: czwartek 7:15 (pociąg z kierunku Laskowice Pomorskie przyjeżdża do stacji Tleń o 7:04), koniec: niedziela ok 15:00 (możemy zorganizować odwóz do Laskowic Pomorskich).
Istnieje możliwość przenocowania ze środy na czwartek w warunkach obozowych ok. 4 km od miejsca zbiórki.

 

Forma i miejsce: Spływ kajakowy Wdą. Zbiórka w miejscowości Tleń

Kurs w formie obozu wędrownego-spływu bez wsparcia logistycznego – wszystkie bagaże i jedzenie wieziemy ze sobą w kajakach! Wszelkie niezbędne informacje dot. tego, jak się przygotować do spływu zostaną przekazane zgłoszonym osobom.

Koszt: 195 zł

Wymagania: pełnoletni instruktor ZHP (w dzień rozpoczęcia kursu)

Zgłoszenia:
ankieta zgłoszeniowa

(zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc: 12 osób)

Dyplomy i certyfikaty: Uczestnicy, którzy ukończą pozytywnie kurs uzyskają dyplom ukończenia kursu (CSI), certyfikat LNT oraz status Instruktora Etyki Środowiskowej ZHP

Organizatorzy:

  • Centralna Szkoła Instruktorska ZHP
  • Szkoła Instruktorska Chorągwi Wielkopolskiej „Szkoła Wodzów”
  • Wydział Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP

Prowadzący:

hm. Szymon Gackowski, SOKK 709/2014

Master Educator Leave No Trace

Kontakt: ekologia@zhp.pl

(za lesneplemiona.zhp.pl)

2017-05-16T12:02:28+00:0016/05/2017|

About the Author:

Rzecznik prasowy Chorągwi Łódzkiej ZHP