Zapraszamy harcerki i harcerzy na Youth Wave Summit 2021

//Zapraszamy harcerki i harcerzy na Youth Wave Summit 2021

Wydział Zagraniczny poszukuje harcerek i harcerzy w wieku 14-17 lat, którzy pragną reprezentować ZHP na międzynarodowym wirtualnym szczycie skautek i skautów pod nazwą Youth Wave Summit w dniach 23-25 lipca 2021.

Organizatorem Youth Wave Summit jest Związek Harcerstwa Polskiego.

Na konferencję zostali zaproszeni skauci i skautki z całej Europy i nie tylko.

Celem spotkania jest stworzenie forum dyskusji o najważniejszych problemach współczesnego świata: zmianach klimatu, zaangażowaniu obywatelskim i pomyślnym rozwoju młodych ludzi. Te trzy zagadnienia zostaną podzielone a na mniejsze tematy, ściśle powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Dyskusja będzie prowadzona zgodnie z modelem ONZ, w którym każdy uczestnik wciela się w rolę delegata przydzielonego mu państwa członkowskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych i reprezentuje jego stanowisko. Uczestnicy szczytu dowiedzą się, jaki kraj został im przydzielony na tyle wcześnie, żeby zdążyli się przygotować. Dzięki zastosowaniu tej metody uczestnicy otworzą się na inne kraje i kultury, a wypracowane przez nich stanowiska będą uwzględniać spojrzenie różnych państw.

W czerwcu odbędzie się przygotowawczy webinar. Wcześniej uczestnicy dostaną wskazówki i materiały do przestudiowania.

Inne ważne fakty o Youth Wave Summit:

– językiem szczytu jest angielski – uczestnicy muszą być gotowi do dyskutowania na różne tematy w tym języku

– udział w szczycie jest bezpłatny

– YWS jest dofinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, partnerem jest World Wide Fund for Nature Polska i Europejskie Centrum Solidarności.

Aby zostać uczestnikiem YWS trzeba:

– być harcerką lub harcerzem w wieku 14-17 lat (wiek podczas szczytu)

– interesować się problemami globalnymi (takimi jak zmiany klimatu, nierówności społeczne itp.)

– być gotowym do aktywnego uczestnictwa w szczycie

– nie bać się publicznie wygłaszać swoich opinii (online)

– posiadać umiejętność rozmawiania i dyskutowania po angielsku

– umieć spojrzeć na świat z różnych perspektyw

– zgłosić się w terminie i w razie większej liczby zgłoszeń niż 4 zostać zakwalifikowanym na podstawie przesłanych materiałów.

Osoby zainteresowane włączeniem się do polskiej delegacji mają do wykonania dwa zadania:

Zadanie 1: Nagraj 3-5-minutowy film w języku angielskim, w którym przedstawisz się i odpowiesz na następujące pytania:

– What is your name and where are you from?

– What would you like others to know about you?

– Why do you want to participate in the Youth Wave Summit?

– If you could change one thing in the world for all the people – what would it be and why?

Zadanie 2: Przygotuj pisemną odpowiedź (maksymalnie 800 znaków) na pytanie:

If you got suiffcient amount of funds for a project to help change your local community (your street, district or your city, etc.) what would you like to do and why?

Powyższe materiały – film i tekst – posłużą organizatorom szczytu do lepszego poznania kandydatów i podzielenia ich na grupy. Nie będą publicznie pokazywane ani udostępniane bez zgody autora.

W celu zgłoszenia się na szczyt należy wysłać email na adres Wydziału Zagranicznego wza@zhp.pl do godziny 10:00 w niedzielę 16 maja 2021.

Mail może wysłać kandydat lub jego opiekun prawny.

W mailu muszą się znaleźć następujące informacje o kandydacie:

imię i nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy, adres email do korespondencji, telefon kontaktowy, funkcja pełniona w ZHP, drużyna, hufiec oraz dane opiekuna prawnego – imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego

Do maila należy dołączyć:

– film i tekst (zgodnie z opisem wyżej)

– zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Youth Wave Summit i na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w wydarzeniu (w tym w procesie kwalifikacji do delegacji ZHP na konferencję online)

– zgodę komendanta hufca na udział w Youth Wave Summit.

Ww. zgody mogą zostać wysłane mailem bezpośrednio na adres wza@zhp.pl. Zgoda komendanta hufca – z adresu w domenie ZHP.

Wszystkich kandydatów i kandydatki poinformujemy o dalszych losach zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do delegacji ZHP na Youth Wave Summit zostaną o tym poinformowane w terminie do 2 czerwca 2021.

Uwaga! Youth Wave Summit, którego dotyczy to zaprószenie, jest częścią większego projektu pod nazwą Youth Wave Project.

Więcej informacji o projekcie: Youth Wave Summit

https://www.facebook.com/youthwave2021

(za zhp.pl)

2021-05-10T11:51:55+00:0007/05/2021|

About the Author: