Weź udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

/, Sprawy organizacyjne, promocja, finanse/Weź udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce Wspólny Sztab Harcerski, jako platforma koordynacji i wzmacniania działań podejmowanych przez poszczególne organizacje harcerskie i skautowe, odpowiadając na potrzeby i szczególnie biorąc pod uwagę zdrowie członków wszystkich organizacji harcerskich i skautowych w Polsce a także tych wszystkich, którym harcerki i harcerze mogą nieść pomoc w ramach podjętej służby, planuje zorganizowanie dwóch kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Kursy odbędą się w drugiej połowie grudnia i będą skierowane do wszystkich chętnych i pełnoletnich członków organizacji harcerskich i skautowych.

Jesteśmy przekonani, że umiejętności nabyte podczas kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w szczególności umiejętność skutecznego niesienia pomocy, będzie przydatna  dla waszych harcerek i harcerzy i pozytywnie wpłynie w lokalnych środowiskach na współpracę z innymi służbami zaangażowanymi w przeciwdziałanie skutkom pandemii.

Kursy KPP będą w całości sfinansowane ze środków wspólnych z programu ROHiS – uczestnik nie ponosi kosztu kursu, zakwaterowania, wyżywienia oraz egzaminu. Uczestnik ponosi jedynie koszt transportu do miejsce odbywania się kursu.

Organizacja kursów jest uzależniona od liczby chętnych. Potwierdzenie dostania się na kurs i szczegóły dotyczące uczestnictwa w nim zostaną przesłane do każdej z zakwalifikowanych osób drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje spełnienie warunków formalnych i kolejność zgłoszeń.

Kursy odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP w Perkozie i w Nadwarciańskim Grodzie – Ośrodku ZHP (Ząłęcze). Miejsce kursu jest uzależnione od preferencji uczestników.

Zgłoszenia na kurs odbywają się za pomocą formularza. Zgłoszenia na kurs zamykają się 5 grudnia 2020 roku.

Przesłanie zgłoszenia na kurs jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczestnictwa w kursie. Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 5 dni od daty jego rozpoczęcia skutkuje koniecznością poniesienia 100% kosztów uczestnictwa w kursie przez osobę, która zrezygnowała.  Dojazd na kurs każdy z uczestników musi zapewnić we własnym zakresie.

W związku z powyższym, bardzo proszę o przekazanie informacji o kursie oraz formularza zgłoszeniowego w Waszych chorągwiach.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Każdy z uczestników po zakwalifikowaniu na kurs otrzyma na maila podanego w formularzu zgłoszeniowym szczegółowe informacje dotyczące kursu.

Wszelkie pytania merytoryczno-organizacyjne proszę kierować do pwd. Konrada Kmiecia na maila konrad.kmiec@zhp.net.pl.

2020-12-04T13:37:57+00:0004/12/2020|

About the Author: