Oświadczenie Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP w związku z doniesieniami medialnymi o czynach Radosława M.

//Oświadczenie Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP w związku z doniesieniami medialnymi o czynach Radosława M.

W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi zatrzymania i toczącego się postępowania w sprawie pana Radosława M. pragniemy oświadczyć, że od 2006 roku nie jest on członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

W styczniu 2012 roku do komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP pan Radosław M. złożył wniosek o przywrócenie członkostwa w organizacji. Po rozpatrzeniu sprawy, biorąc pod uwagę ówczesne doniesienia medialne, padające podejrzenia i obserwacje dotychczasowej pracy instruktorskiej, ówczesna komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP podjęła decyzję o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Pan Radosław M. został również poinformowany o tym, że w związku z odmowną decyzją, nie może on uczestniczyć w żadnych działaniach ZHP.

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą. Dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, którymi opiekują się instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, jest dla nas najważniejsze. W trosce o życie i zdrowie naszych podopiecznych oraz zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba powoływana na funkcję wychowawczą jest sprawdzana w rejestrze osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Warto podkreślić również, że Związek Harcerstwa Polskiego posiada politykę „Ochrony bezpieczeństwa dzieci”, której celem jest zagwarantowanie wszystkim członkom Organizacji ochrony przed nadużyciami związanymi z przemocą fizyczną, seksualną, słowną i emocjonalną.

 

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP

2018-07-12T15:45:04+00:0005/07/2018|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych