Kurs kadry kształcącej „Kamienie”

//Kurs kadry kształcącej „Kamienie”

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursu kadry kształcącej „Kamienie” na poziomie podstawowym.

Informacje o kursie:
Kurs jest przeznaczony dla instruktorów stawiających pierwsze kroki na ścieżce kształceniowej, którzy chcą ubiegać się o Brązową Odznakę Kadry Kształcącej.

Organizator:
Łódzka Chorągwiana Szkoła Instruktorska „OSNOWA”
Komendantka kursu hm. Paulina Jabłońska ZOKK 216/2021
Kontakt z komendą kursu: kkk1-2021-lodzka@grupy.zhp.net.pl

Terminy i miejsce:
16-18.04.2021 (rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00, a kończymy w niedziele o godzinie 16.00)
29.05.2021 (w godzinach 10 – 18)
ŁÓDŹ – bez noclegów.
Pomiędzy zjazdami uczestnicy będą organizować warsztaty / zajęcia szkoleniowe dla swoich hufców. W dniu 26.04.2021 odbędą się dodatkowe zajęcia on-line.

Warunki uczestnictwa:
• Pełnoletni instruktor ZHP z opłaconymi składkami – pierwszeństwo mają osoby z ukończonym kursem phm lub stopniem phm i hm
• Opinia komendanta hufca lub osoby przez niego wyznaczonej – w opinii prosimy, aby Komendant Hufca odniósł się do funkcji jak pełni / pełnił kandydat oraz osiągnięć kandydata.

Ilość miejsc: 15. Pierwszeństwo na kurs mają członkowie Chorągwi Łódzkiej ZHP.

Odpłatność:
180 zł
130 zł – dla członków Chorągwi Łódzkiej
W ramach odpłatności zapewniamy: obiady w sobotę, program i wyprawkę.
Wpłata wpisowego do 14.04.2021 na konto podane w mailu z kwalifikacją.

Warunki ukończenia kursu:
• aktywne uczestnictwo w zajęciach,
• obecność na zajęciach,
• realizacja zadań zleconych przez komendę kursu,
• przeprowadzenie warsztatu w swoim hufcu,
• uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz przygotowanie i przeprowadzenia własnych warsztatów / zajęć.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy do 8.04.2021 przez ankietę aplikacyjną dostępną tutaj.
Do 10.04.2021 zostanie przesłana informacja o kwalifikacji na kurs.

Działanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Wsparcia Środowisk Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 ROHiS

2021-04-07T15:13:58+00:0001/04/2021|

About the Author: