Światozmieniacze i ich działania

//Światozmieniacze i ich działania
Patrol Zadaniowy Odkrywcy Hufiec ZHP Łask
Projekt dotyczył uświadomienia wędrowników i zrozumienia przez nich warunków żywieniowych i sposobów przygotowywania żywności w krajach trzeciego świata. Podczas krótkiej gry terenowej wędrownicy musieli pozyskać składniki, ale również np. przygotować palenisko do przygotowania posiłku oraz porąbać drewno potrzebne do rozpalenia ognia. Następnie podczas wspólnego gotowania, wędrownicy dyskutowali i dzielili się swoimi przemyśleniami na temat łatwego dostępu do żywności w naszej rzeczywistości, w porównaniu z trudnościami jakie w tym względzie panują w krajach trzeciego świata.
113 Drużyna Harcerska “Czarna 13” – Hufiec ZHP Skierniewice
W ramach realizacji projektu społecznego nawiązaliśmy kontakt z władzami naszej gminy oraz z rodzicami ciężko chorej Agaty, która zmaga się ze złośliwym nowotworem. W wyniku czego przygotowaliśmy świece sojowe o wspaniałych świątecznych zapachach. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jak robione są zwykłe świecę i czym różnią się od tych sojowych. Harcerze bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą na ten temat oraz przekazywali różne inne ekologiczne pro-tipy. 
Cały dochód został przekazany na cele charytatywne.
Propozycję programową realizowaliśmy przybliżając harcerzom problemy współczesnego świata w walce z zagrożeniami ekologicznymi. Harcerze poznali zagadnienia, które dotyczą powietrza, wody i gleby. Mogli dowiedzieć się, jak codzienne nawyki szkodzą środowisku. Aby mogli walczyć z tym nie tylko harcerze, ale również i mieszkańcy oraz bliskie im osoby. Przygotowali plakaty oraz edukacyjne spoty. Podzielili się swoją wiedzą na temat sposobów dbania o środowisko. Każdy z harcerzy zrealizował sprawność Ekologa. Podczas realizacji zadań dowiedzieli się w jaki sposób można filtrować wodę oraz przygotowali ekologiczne bawełniane torby na zakupy. Mogli oszacować jaki procent na ziemi stanowi słodka woda, dobra do spożycia oraz ile lat rozkładają się różne rodzaje śmieci. 

27 Radomszczańska Drużyna Harcerek „Coś” – Hufiec ZHP Radomsko 
Harcerki zdecydowały się na własnoręczne uszycie ekologicznych toreb, dzięki którym zmniejszymy zużycie plastiku w naszych gospodarstwach domowych. Zgodnie z hasłem: ”…jeżeli chcemy zmieniać świat musimy zacząć od nas samych”. W samym uszyciu toreb pomogła nam mama jednej z harcerek, która zdradziła nam tajniki szycia. Zrealizowałyśmy zbiórkę pod tytułem „Kim chcę zostać?”, dzięki czemu mogłyśmy lepiej poznać nas same, zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami oraz pochylić się nad wizja lepszego świata. 

2022-04-04T20:20:17+00:0004/04/2022|

About the Author: