WIEDZA

 

 

AKTYWNOŚCI

JAK KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW PODCZAS ZBIÓREK (I NIE TYLKO):

Mobilna wystawa „Opowieść o Kamyku” w sposób atrakcyjny i wymagający zaangażowania uczestników pokazuje losy oraz dokonania harcmistrza i profesora Aleksandra Kamińskiego.

Wystawę tworzy 12 paneli (rollupów) i 6 mini gier (tzw. aktywności), w tym wielkoformatowe puzzle, gra typu memory, biograficzna oś czasu (datownik). Niektóre z tych aktywności w wersji online lub do samodzielnego wykonania dostępne są w zakładce GRY I ĆWICZENIA.

Dla zwiedzających wystawę została również przygotowana karta pracy.

W oparciu o wystawę można także zorganizować (według przygotowanego scenariusza) grę stanowiskową dla zastępów lub kilkuosobowych zespołów (np. szkolnych, rodzinnych).

Wystawa jest wygodna w transporcie (mieści się w samochodzie osobowym) i nie wymaga do ekspozycji szczególnych warunków przestrzennych (ustawienie rollupów można dostosować do lokalnych możliwości).

Do prezentacji aktywności można wykorzystać europalety lub stoliki.

W celu wypożyczenia wystawy należy skontaktować się z Komendą Chorągwi Łódzkiej ZHP pod adresem: monika.suchan@zhp.net.pl