JAK WYKORZYSTAĆ MATERIAŁY:

 

Wystawa składa się z 6 plansz, prezentujących okoliczności odrodzenia Związku Harcerstwa Polskiego w 1956 r. Narracja przedstawia przyczyny i rezultaty Krajowej Narady Aktywu Harcerskiego (tzw. Zjazdu Łódzkiego), podczas której zapadły uchwały dotyczące przywrócenia tradycyjnych harcerskich symboli i form harcerskiego działania.

Krajowa Narada Aktywu Harcerskiego, zorganizowana w Łodzi w dniach 8-10 grudnia 1956 r., była ważnym krokiem na drodze reaktywacji harcerstwa po bezprawnej likwidacji działalności Związku Harcerstwa Polskiego, dokonanej przez władze komunistyczne w 1949 r. Przez prawie siedem lat (1949–1956) harcerstwo usiłowano zastąpić ideałami, treściami i formami proponowanymi przez wzorowaną na sowieckich pionierach Organizację Harcerską Związku Młodzieży Polskiej (później krótko Organizację Harcerską Polski Ludowej).

Dopiero polityczna odwilż październikowa w 1956 r. pozwoliła na ujawnienie dążeń do odrodzenia harcerstwa i przywrócenia mu tradycyjnego kształtu. Jedną z osób najbardziej zaangażowanych w aktywizowanie do działania dawnych instruktorek i instruktorów był harcmistrz Aleksander Kamiński. Zdając sobie sprawę, że jest to konieczne w przypadku funkcjonowania organizacji wychowawczej skupiającej dzieci i młodzież, szukał również możliwości porozumienia z ówczesnymi władzami państwowymi.

Aleksander Kamiński odegrał ważną rolę podczas Zjazdu Łódzkiego. Obdarzony wielkim zaufaniem przez jego uczestników, wszedł w skład Naczelnej Rady Harcerskiej i został jej przewodniczącym.

Z przygotowanych plików wystawy może skorzystać każdy. Warto zaprezentować plansze jako ilustracje na zbiórce lub lekcji, opublikować je na swojej stronie internetowej albo wykorzystać do przygotowania własnej wystawy.

Zachęcamy do pobrania zamieszczonych poniżej plików:

a) jeśli chcesz prezentować wystawę w postaci elektronicznej lub wydrukować ją w formacie A3 i mniejszym

wystawa-odrodzenie-harcerstwa1956-lekki.pdf

b) jeśli chcesz wydrukować wystawę w dużym formacie, maksymalnie w wymiarze B1 (70 cm x 100 cm)

wystawa-odrodzenie-harcerstwa1956-drukB1.pdf