Nominowani w kategorii WIELKA GRA

/Nominowani w kategorii WIELKA GRA
Nominowani w kategorii WIELKA GRA2018-09-17T16:36:14+00:00

Kategoria WIELKA GRA

 

GŁOSUJ JUŻ TERAZ NA SWOJEGO KANDYDATA>>

 

Prezentujemy sylwetki kandydatek i kandydatów nominowanych do KAMYKA 2018 w kategorii WIELKA GRA w kolejności alfabetycznej:

1.  pwd. Olga Cieplucha

Druhna Olga Cieplucha w trakcie mijającego roku była zaangażowana w dwa przedsięwzięcia o charakterze historyczno-patriotycznym. Współorganizowała Chrześcijańskie Dni Młodych w Moszczenicy. Organizowała grę tematyczną związaną z 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości. W grze wzięli udział harcerze z piotrkowskiego hufca, jak również z łódzkiego hufca ZHR „Polesie”. Drugim wydarzeniem realizowanym przez pwd. Olgę Ciepluchę, jest organizowany w sierpniu tego roku obóz I Środowiskowego Szczepu Harcerskiego „Matecznik” w Kostiuchnówce na Ukrainie. W ramach programu obozu młodzież realizowała służbę porządkując legionowe mogiły oraz zdobywała nowe umiejętności i sprawności w miejscu szczególnym dla polskiej historii.

 

2. phm. Mateusz Cyniak

Druh Mateusz jest osobą, która bardzo przywiązuje wagę do patriotyzmu nie tylko podczas pracy instruktorskiej, ale także prywatnie, na co dzień. Od ponad trzech lat jest instruktorem do spraw promocji w szczepie, gdzie dba o systematyczne informowanie o świętach narodowych, ważnych wydarzeniach na fp szczepu harcerskiego „Arsenał”. Mateusz także organizuje wiele konkursów, podczas których nagradza zwycięzców gadżetami patriotycznymi z IPNu. Sam dwa lata temu pozyskał sponsora szczepu jakim jest właśnie IPN, który m.in wspomógł nas materialnie podczas organizowanej gry botanicznej szczepu. Mateusz jest zawziętym patriotą oraz drużynowym 13 ŁDW „Nieprzemakalni”, która w tym roku realizowała akcję bohater. Dzięki temu druhowi członkowie wcześniej wspomnianej jednostki odbyli biwak do Sanoka, gdzie urodził się Jan Łożański ps. „Orzeł” – przyszły bohater drużyny. Dzięki służbie przy grobie Łożańskiego, spotkaniu z jego rodziną, która opowiedziała nam o nim przekazując zdjęcia z albumów rodzinnych oraz jeden z niewielu egzemplarzy książek o tym człowieku, co było częścią akcji bohater. Momentem kulminacyjnym tej akcji było zorganizowanie przez Mateusza obozu wędrownego z Łodzi do Budapesztu. Celem obozu było uczczenie 100 lecia Niepodległości przez Polskę, jak i naszego bohatera drużyny, odbycie takiej samej trasy, jaką przechodził „Orzeł” za życia będąc kurierem.

3.  hm. Krzysztof Jakubiec

Druh Krzysztof Jakubiec jest instruktorem Chorągwi łódzkiej ZHP zaangażowanym we współpracę ze Stowarzyszeniem Szare Szeregi, którego jest honorowym członkiem. Druh Krzysztof jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Ogólnopolskiego i Polonijnego Konkursu „Arsenał Pamięci”, który organizowany był już 17. razy. Przy okazji organizacji konkursu corocznie skupia wokół siebie młodzież, którą angażuje w działania organizacyjne. Działania druha Krzysztofa mają na celu łączenie pokoleń. Inicjowanie spotkań „świadków historii” Polski i ZHP z młodzieżą szkolną i harcerzami.

Często jest zapraszany przez środowiska harcerskie do różnych miejscowości. Na każde z tych spotkań zabiera ze sobą ciekawe gawędy, piękne opowieści i ogromny bagaż historii, którymi chętnie dzieli się z młodymi słuchaczami.

4. phm. Przemysław Serweta

Podharcmistrz Przemysław Serweta pełni funkcję komendanta hufca ZHP Sieradz. W 2017 roku podjął się wraz z hufcem organizacji Dnia Flagi dla mieszkańców miasta, promując w ten sposób radosny patriotyzm. Kolejnym projektem patriotycznym angażującym zarówno harcerzy jak i mieszkańców całego powiatu sieradzkiego jest Sztafeta Pamięci upamiętniająca wybuch II Wojny Światowej – bieg organizowany po raz pierwszy w 2017 r. W tym roku druga edycja cieszy się jeszcze większą popularnością – chętni harcerze oraz cywile biegną z Wielunia o godzinie 04:40 do Sieradza, przekazując sobie ogień. Uroczystość kończy się mszą świętą na cmentarzu w Męce. Jednak największym projektem są „Drogi do niepodległej”: rodziny, grupy szkolne, harcerze (wszyscy mieszkańcy Sieradza i okolic) odwiedzając miejsca bohaterstwa i męczeństwa narodu polskiego przywożą garść ziemi, która zostanie złożona do specjalnej szkatuły z okazji 100 – lecia niepodległości Polski. Zdjęcia, opisy dokumentujące każdą z wypraw zostaną złożone w niezwykłą kronikę przypominającą o historii naszego kraju. Druh Przemek angażując nie tylko harcerzy, ale i mieszkańców miasta w sposób ciekawy i radosny realizuje wychowanie patriotyczne, przygotowując jednocześnie mieszkańców naszej małej lokalnej ojczyzny do uroczystych obchodów 11.11.2018.

5. hm. Iwona Waśkiewicz

W instruktorskiej służbie harcmistrzyni Iwony Waśkiewicz, od początku na pierwszym planie była działalność wychowawcza – do dziś prowadzi Gromadę Zuchową oraz wspiera pracę innych drużynowych. Każdego roku dzięki druhnie Iwonie Waśkiewicz polska młodzież wyjeżdża na Litwę – aby zawieść paczki  oraz wziąć udział w Sztafecie Niepodległości z Zułowa –gdzie urodził się marszałek Józef Piłsudski na Rossę –gdzie spoczywa Jego serce. Poprzez wyjazdy na Kresy pielęgnuje historię Polski, daje osobisty przykład poszanowania wartości narodowych a w młodzieży zaszczepia chęć poznawania historii swego Narodu oraz poznanie miejsc szczególnych dla każdego Polaka. Wieloletni członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Współorganizator wielu uroczystości patriotycznych w mieście, które dla młodzieży są żywą lekcją historii.

GŁOSUJ JUŻ TERAZ NA SWOJEGO KANDYDATA>>