Nominowani w kategorii KRĄG RADY

/Nominowani w kategorii KRĄG RADY
Nominowani w kategorii KRĄG RADY2018-09-17T16:37:26+00:00

Kategoria KRĄG RADY

 

GŁOSUJ JUŻ TERAZ NA SWOJEGO KANDYDATA>>

Prezentujemy sylwetki kandydatek i kandydata nominowanych do KAMYKA 2018 w kategorii KRĄG RADY:

1.  hm. Mariola Baranowska

Druhna Mariola jest już niemal nieodłączną częścią i kreatorem Hufca Kutno – instruktorką, wieloletnią komendantką, skarbnikiem, członkiem komendy, obecnie – przewodniczącą hufcowej Komisji Rewizyjnej. Wychowała pokolenia harcerzy i instruktorów, dla których jest nieustannym wsparciem i przykładem do naśladowania. Uczyniła z harcerstwa ważną część swojego życia podejmując ciągłą wieloletnią służbę, godząc obowiązki rodzinne i zawodowe. Wciąż odnajduje w sobie pokłady energii, wyrozumiałości i chęć pomocy. Od stycznia 2018 pełni również funkcję członka Referatu Seniorów Chorągwi Łódzkiej.

 

2. phm. Marta Ignaczak

Marta do niedawna była komendantką jednego z największych szczepów w Łodzi, mianowicie Szczepu Harcerskiego „Arsenał” im. A. Kamińskiego, który podczas jej 7-letniej kadencji z 50 osobowego środowiska przekształcił się w ponad 150 osobowy szczep, pracujący we wszystkich pionach metodycznych, łącznie z  Kręgiem Instruktorów i Starszyzny. Druhna Marta w ostatnich latach swojej instruktorskiej służby podejmowała się realizacji różnych zadań nie tylko w szczepie ale i w hufca co sprzyjało rozwojowi budowanej przez nią wspólnoty instruktorskiej. Jako opiekun prób, szefowa zespołów i mentor przykłada dużą uwagę do indywidualnego rozwoju podopiecznych. Z dużą uwagą i dbałością opiekuje się probantami zarówno na stopnie wędrownicze jak i harcerskie. Dużą uwagę przyłożyła do wychowania swojego następcy na funkcję komendanta szczepu, dzięki czemu budowane przez nią środowisko może dalej sprawnie funkcjonować.

 

3.  phm. Karolina Jaworska (Liczberska)

Druhna Karolina podejmuje zadania instruktorskie w różnych zespołach Hufca Radomsko, dzięki czemu jej działania wywierają wpływ na wielu harcerzy i instruktorów z różnych środowisk. Pracuje z kadrą pełniąc funkcje: komendantki VII Szczepu „Dębowi”, szefowej Zespołu Programowego i  Zespołu Kształceniowego. Dzięki zaangażowaniu w działania i aktywności jest wzorem dla młodych instruktorów, którzy często zwracają się do niej podczas realizacji swoich prób przewodnikowskich. W pracy z kadrą przykłada szczególną uwagę do wykorzystywania metody harcerskiej oraz do indywidualnego rozwoju harcerzy, których pracę nadzoruje.

4. hm. Anna Szynkiewicz

Druhna Ania jest instruktorem Hufca ZHP Pabianice oraz członkiem Rady Chorągwi Łódzkiej. Jest osobą na której pomoc instruktorzy mogą liczyć w każdej sytuacji. Jej zaangażowanie, sumienności i empatia czyni ją doskonałym opiekunem prób instruktorskich w hufcu. Spod jej skrzydeł wyszedł już niejeden pabianicki instruktor. Jej harcerze wiedzą, że dla Ani nie ma rzeczy niemożliwych a jedynie wyzwania, którym trzeba sprostać. W swojej instruktorskiej pracy przywiązuje dużą wagę do integracji pokoleń. Zainicjowała cykl „Harcerskich Kawiarenek” – wydarzeń, które stały się przestrzenią do wymiany wspomnień i doświadczeń.

5. pwd. Grzegorz Żabicki

Pwd. Grzegorz Żabicki jest komendantem 5 Szczepu Harcerskiego „Piątka” w Wieluniu. Powrócił do pracy instruktorskiej dwa lata temu, podejmując się prowadzenia drużyny harcerskiej. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu ilość jednostek wzrosła w tym czasie z 2 do 10 aktywnie działających drużyn.

Jako komendant szczepu nieustannie wspiera swoich podopiecznych, jest mentorem, do którego mogą zwrócić się z każdym problemem. Kadra z którą pracuje Grzegorz jest świadoma istoty metody harcerskiej.

 

GŁOSUJ JUŻ TERAZ NA SWOJEGO KANDYDATA>>