JAK WYKORZYSTAĆ PLANSZE PODCZAS ZBIÓREK I NIE TYLKO:

Wystawa składa się z 10 plansz. Przedstawiają one krótki, bogato ilustrowany zarys biografii Aleksandra Kamińskiego, akcentując najważniejsze wątki tematyczne z jego działalności.

Z przygotowanych plików może skorzystać każdy. Warto zaprezentować plansze jako ilustracje na zbiórce lub lekcji, opublikować je na swojej stronie internetowej albo wykorzystać do przygotowania własnej wystawy.

Zachęcamy do pobrania zamieszczonych poniżej plików:

  1. a) jeśli chcesz prezentować wystawę w postaci elektronicznej lub wydrukować ją w formacie A3 i mniejszym

kamyk-wystawa-lekki.pdf

  1. b) jeśli chcesz wydrukować wystawę w dużym formacie, maksymalnie w wymiarze B1 (70 cm x 100 cm)

kamyk-wystawa-drukB1.pdf

Można również wypożyczyć gotową wystawę ALEKSANDER KAMIŃSKI „KAMYK” (10 plansz o wymiarach 77 cm x 123 cm, wydrukowanych na podłożu PCV). Waga całego pakietu ok. 15 kg. Prezentacja wystawy wymaga zamocowania plansz na ścianie lub umieszczenia np. na sztalugach. W celu wypożyczenia wystawy należy skontaktować się z Komendą Chorągwi Łódzkiej ZHP pod adresem monika.suchan@zhp.net.pl