Święto 20192019-09-17T13:08:17+00:00

DO ROZPOCZĘCIA NASZEGO ŚWIĘTOWANIA ZOSTAŁO JESZCZE:

[wpcdt-countdown id="3250"]

PATRONAT HONOROWY:

SPONSORZY I PARTNERZY:

Poznaj Barwy Przeszłości!

Dlaczego harcerstwo, mimo swojego wieku, nadal jest aktualne?
Czerpiemy z ponad stuletniej tradycji organizowania, planowania a przede wszystkim wychowywania. Dzięki historii nie musimy powtarzać błędów z przeszłości. Spędź z nami czas przy ognisku, powędruj i pośpiewaj do blasku gwiazd. Rozwiąż swoje dylematy, rzucając na nie światło przeszłości. Spróbuj czegoś nowego – starego harcerstwa!

Święto Chorągwi Łódzkiej co roku odbywa się w innym mieście. Tym razem spotykamy się w przedostatni weekend września w Radomsku. Między 20 a 22 września 2019 do Radomska przyjadą harcerze w różnym wieku z całego województwa i nie tylko! Nie czekaj, zgłoś się! Największa przygoda tego roku czeka Cię już we wrześniu w Radomsku!

Wydarzenie współfinansowane ze środków ROHiS oraz Narodowego Instytutu Wolności.

PROGRAM NASZEGO ZLOTU

W czasie okupacji i Powstania Warszawskiego najmłodsi harcerze „Szarych Szeregów” czyli „Zawiszacy”, musieli być sprawni jak Indianie i traperzy. Musieli być bardzo spostrzegawczy i zapamiętywać dużo rzeczy. Kierując się mottem „Polegaj jak na Zawiszy” podejmijcie wyzwanie i stańcie się Zawiszakami. Zmierzcie się z nami – z Barwami Przeszłości!

Harcerze! Podczas tegorocznego Święta Chorągwi wybierzecie się w podróż Barwami Przeszłości. Razem z nami odwiedzicie zlot w Spale oraz Birmingham, przejdziecie śladami Powstania Harcerstwa, zostaniecie wcieleni w Szare Szeregi. Przyjrzycie się bliżej biwakowaniu w zgodzie z naturą w wiosce Puszczańskiej i weźmiecie udział w grze międzypatrolowej, a to jeszcze nie koniec tego, co dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia!

Trasa starszoharcerska zabierze wszystkich jej uczestników w niezwykłą podróż przez lata – od początków skautingu na ziemiach polskich, poprzez niezwykle bohaterską walkę harcerskiej młodzieży w trakcie dwóch Wojen Światowych, aż po czasy współczesne. Harcerze Starsi! Czeka na Was dużo wyzwań oraz nowych doświadczeń, a to wszystko podczas Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP „Barwy Przeszłości”!

Trasa wędrownicza to szeroki wachlarz możliwości – sprawdzenia swoich umiejętności, dokonywania wyborów, pokonywania stawianych wyzwań oraz budowania więzi w zespole. Podczas dziennych zmagań duży nacisk będzie postawiony na specjalności, ale nie tylko te harcerskie. Różnorodność przygotowanych zadań pozwoli Wam przeżyć niezapomnianą przygodę, z dozą nabytej wiedzy i doświadczeń poszerzających horyzonty. Będzie to rozwój na wielu płaszczyznach – tak jak symbolizuje Watra przyświecająca wędrownikom.

Tegoroczna trasa instruktorska zabierze jej uczestników w podróż, w czasie której, poznają historię Radomska sięgającą od XI wieku po czasy współczesne, zastanowią się nad rolą harcerzy w czasach konspiracyjnego harcerstwa oraz podejmą się realizacji wielu wyzwań. A to wszystko spędzając czas we wspaniałym instruktorskim gronie podczas Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP „Barwy Przeszłości”.

Powroty do przeszłości” – tak brzmi główne motto trasy seniorskiej, podczas której uczestnicy poznają historię harcerstwa na ziemi radomszczańskiej, Szarych Szeregów, a także zgłębią tajniki działania Poczt Harcerskich w Polsce. Sobotnie popołudnie spędzą na Stanicy Harcerskiej „Biały Brzeg”, gdzie przypomną sobie magię harcerskich obozów.

HARMONGRAM ZLOTU

Święto Chorągwi Łódzkiej co roku odbywa się w innym mieście. Tym razem spotykamy się w przedostatni weekend września  w Radomsku. Między 20 a 22 września 2019 Radomsko zapełni się zuchami, harcerzami, wędrownikami i instruktorami w różnym wieku.

Razem odkryjmy barwy przeszłości!

Organizatorem tegorocznego Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP jest Hufiec ZHP Radomsko.

Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem naszego Zlotu!

HARMONOGRAM ZLOTU

Piątek 20.09.2019

16.00-19.30 – zakwaterowanie i kolacja

19.30-20.00 – inscenizacja z okazji otwarcia Święta

20.30-22.30 – kino na leżakach

22.30-23.00 – powrót do miejsc noclegowych i toaleta wieczorna

22.00-02.00 – kawiarenka

23.00-07.00 – cisza nocna

Sobota 21.09.2019

07.00-9.00 – śniadanie

9.00-15.00 – zajęcia na trasach

15.00-17.00 – obiad

15.00-20.00 – piknik (17.00-20.00 – harcerze)

20.00-22.00 – koncert gwiazdy

22.00-02.00 – kawiarenka

23.00-07.00 – cisza nocna

Niedziela 22.09.2019

7.00-9.00 – śniadanie

9.00-10.00 – pakowanie

10.00-11.00 – Msza Święta

11.00-11.30 – przemarsz na miejsce apelu

11.30-13.00 – apel

13.00-15.00 – wyjazd uczestników

REGULAMIN ŚWIĘTA
CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ ZHP

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka. Święto Chorągwi Łódzkiej 2019 „Barwy przeszłości” odbędzie się na terenie miasta Radomsko w dniach 20-22.09.2019 bez względu na warunki atmosferyczne.

Dlaczego harcerstwo, mimo swojego wieku, nadal jest aktualne?

Czerpiemy z ponad stuletniej tradycji organizowania, planowania a przede wszystkim wychowywania. Dzięki historii nie musimy powtarzać błędów z przeszłości. Spędź z nami czas przy ognisku, powędruj i pośpiewaj do blasku gwiazd. Rozwiąż swoje dylematy, rzucając na nie światło przeszłości. Spróbuj czegoś nowego – starego harcerstwa!

Święto Chorągwi Łódzkiej to impreza mająca na celu:

  • stworzenie możliwości dla łódzkich środowisk harcerskich do wspólnej zabawy i integracji;
  • kształtowanie postaw patriotycznych, ekologicznych, społecznych, obywatelskich, promowanie aktywnego trybu życia i zdrowego stylu odżywania;
  • stwarzanie dla uczestników Święta warunków do rozwoju różnych zainteresowań za pomocą metody harcerskiej;
  • promowanie idei harcerstwa wśród mieszkańców regionu radomszczańskiego;
  • uzupełnianie wiedzy harcerzy o tematy związane z krajoznawstwem, wiedzą o mieście, jego historii i kulturze;
  • promocja miasta Radomsko w województwie łódzkim.

2. PATROLE – zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy
Każda trasa jest w stanie przyjąć 40 patroli. O kwalifikacji decyduje kolejność poprawnie wysłanych zgłoszeń.

❖ skład patrolu
W Święcie mogą brać udział patrole liczące od 6 (5 uczestników + 1 opiekun) do 10 (9 uczestników + 1 opiekun) osób reprezentujące gromady lub drużyny Chorągwi Łódzkiej ZHP. Z patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun, który dba o bezpieczeństwo grupy i nie bierze udziału w Święcie jako uczestnik. Opiekun może być czynnym uczestnikiem Święta, wtedy gdy jest drużynowym lub członkiem drużyny.

❖ opiekun
Z każdym patrolem musi przyjechać co najmniej jeden opiekun spełniający kwalifikacje określone w art. 92p. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.). Opiekun ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu, a także za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez członków patrolu. W uzasadnionych okolicznościach komendant Święta może zażądać zapewnienia patrolowi drugiego pełnoletniego opiekuna.

❖ rejestracja
Rejestracji patrolu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ Formularz jest również dostępny na stronie lodzkaswietuje.pl Elektroniczny formularz zgłoszenia na Święto należy wypełnić do 1.09.2019 do godz. 20:00. Zgłoszenia w innej formie niż formularz elektroniczny nie będą brane pod uwagę. Po zamknięciu zgłoszeń każdy hufiec otrzyma listę zgłoszonych patroli w celu ich weryfikacji oraz wyrażenia zgody na udział najpóźniej do 3.09.2019. Hufce zweryfikują i potwierdzą udział patroli do 5.09.2019. Po weryfikacji ze strony hufców, w dniu 6.09.2019 zgłoszone patrole otrzymają informacje  o zakwalifikowaniu się, a do hufców zostaną przesłane noty obciążeniowe. Hufce mają czas do 9.09.2019 na opłacenie not.
Podczas rejestracji patrolu w biurze Święta każdy opiekun zobowiązany jest do przedstawienia i pozostawienia następujących dokumentów:
1) kopia karty wycieczki/rajdu/biwaku zatwierdzoną przez Komendanta Hufca;
2) oświadczenie o opłaceniu składek członkowskich;
3) oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za uczestników.
Podczas rejestracji patrolu w biurze Święta każdy opiekun zobowiązany jest do przedstawienia listy imiennej uczestników wraz z telefonami kontaktowymi do ich opiekunów prawnych. Listę tę opiekun powinien mieć zawsze przy sobie w trakcie Święta. Za właściwy dobór uczestników odpowiada instruktor–opiekun i jednostka nadrzędna patrolu, potwierdzająca zgłoszenie na Święto. Za szkody wyrządzone w czasie Święta odpowiedzialność ponoszą patrole.

❖ warunki przyjęcia
Za przyjęty na Święto Chorągwi Łódzkiej 2019 uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola,
2) otrzymał zgodę od komendanta macierzystego hufca na udział w Święcie,
3) otrzymał drogą elektroniczną od komendy Święta potwierdzenie przyjęcia na trasę,
4) w terminie 9.09.2019 zostanie opłacona przez hufiec nota obciążeniowa,
5) przekazał do biura Święta wymagane dokumenty.

3. UCZESTNICY INDYWIDUALNI – Instruktorzy, seniorzy
W Święcie mogą brać udział instruktorzy z Chorągwi Łódzkiej ZHP. Zgłoszenia odbywają się indywidualnie.
Rejestracji patrolu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ
Formularz jest również dostępny na stronie lodzkaswietuje.pl
Elektroniczny formularz zgłoszenia na Święto należy wypełnić do 1.09.2019.
Zgłoszenia w innej formie niż formularz elektroniczny nie będą brane pod uwagę.
Po zamknięciu zgłoszeń każdy hufiec otrzyma listę zgłoszonych uczestników indywidualnych w celu ich weryfikacji oraz wyrażenia zgody na udział najpóźniej do 3.09.2019. Hufce zweryfikują i potwierdzą udział instruktorów i seniorów do 5.09.2019. Po weryfikacji ze strony hufców, w dniu 6.09.2019 zgłoszeni uczestnicy indywidualni otrzymają informacje o zakwalifikowaniu się, a do hufców zostaną przesłane noty obciążeniowe. Hufce mają czas do 9.09.2019 na opłacenie not.

4. WOLONTARIUSZE
Zapraszamy wolontariuszy do pomocy organizacyjnej w Święcie Chorągwi
Łódzkiej 2019.
Rejestracji patrolu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ
Formularz jest również dostępny na stronie lodzkaswietuje.pl Formularz należy wypełnić do 31.07.2019. Po zamknięciu zgłoszeń każdy otrzyma
informację odnośnie przyjęcia do odpowiedniej z grup pomocniczych. Można aplikować do następujących grup pomocniczych:
• PROGRAM: trasa zuchowa
• PROGRAM: trasa harcerska
• PROGRAM: trasa starszoharcerska
• PROGRAM: trasa wędrownicza
• PROGRAM: trasa instruktorska
• PROGRAM: trasa seniorska
• BIURO ŚWIĘTA/ZAKWATEROWANIE
• LOGISTYKA
• SŁUŻBA MEDYCZNA
• HARCERSKA SŁUŻBA ZABEZPIECZENIA
• PROMOCJA
• SŁUŻBA LITURGICZNA

5. ODPŁATNOŚĆ
Uczestnicy Święta opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową w wysokości 30 złotych od osoby. Opiekunowie oraz wolontariusze opłacają składkę zadaniową w wysokości 15 zł od osoby. Wpłaty należy dokonywać hufcami – za całą reprezentację. Noty obciążeniowe wraz z listami osób zgłoszonych Hufce otrzymają max. do 6 września 2019. Wpłatę należy uiścić do 9.09.2018r. Płatność dokonywana jest przelewem na
poniższe dane:
ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Radomsko,
ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko
numer konta: 82 8980 0009 2001 0076 9718 0005
tytuł przelewu: DSCZ ŚCHŁ + nazwa hufca + liczba uczestników + liczba wolontariuszy

Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona
w przypadku:
– rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w rajdzie,
– niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA
Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi rajdu:
• nocleg w budynku bez łóżek dla patroli
• nocleg w budynku na kojkach dla seniorów i instruktorów
• pamiątkową plakietkę wydarzenia,
• opaskę
• jeden ciepły posiłek: 21.09.2019 – obiad,
• wrzątek do kolacji i śniadań w miejscach noclegów.

Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na rajd, ale nie wezmą w nim udziału.
Każdy patrol otrzyma:
• informator rajdowy (w formie papierowej na patrol oraz dostęp do wersji internetowej),
• wyprawki dla uczestników,
• dylom uczestnictwa, dla zwycięskich patroli nagrody.

7. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK

❖ uczestnik
Każdy uczestnik powinien posiadać:
• plecak turystyczny,
• legitymację szkolną lub dowód osobisty,
• karimatę i śpiwór,
• wygodne obuwie turystyczne,
• obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów,
• nakrycie głowy,
• latarkę,
• prowiant na śniadania i kolację,
• przybory do spożywania posiłków, menażkę,
• okrycie przeciwdeszczowe,
• kompletne regulaminowe umundurowanie.

❖ patrol
Każdy patrol powinien posiadać:
• apteczkę pierwszej pomocy,
• kompas lub busolę,
• naładowany telefon,
• naładowany powerbank,
• co najmniej dwie kamizelki odblaskowe.

❖ hufiec
Każdy Hufiec powinien posiadać podczas niedzielnego apelu Sztandar Hufca.

8. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE
Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Organizator zapewnia obiad dla wszystkich uczestników Święta w dniu 21.09.2019 r.
Zakwaterowanie zapewnia organizator w szkołach na terenie Miasta Radomsko w warunkach polowych. Nocleg dla instruktorów i seniorów będzie zapewniony w budynkach na kojkach.

9. WIZERUNEK I DANE OSOBOWE
Zdjęcia i filmy wykonywane podczas Święta będą publikowane na stronie internetowej Chorągwi Łódzkiej ZHP oraz jej profilach portali społecznościowych. Wszystkie dane osobowe są zbierane w celu organizacji Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP. W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na biuro@lodzka.zhp.pl lub telefonicznie 501 899 353.

10. INNE INFORMACJE
Uczestników Święta obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń porządkowych szefów tras i szefów noclegów, zarządzeń porządkowych komendy święta a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych. Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejsze wydalenie uczestnika lub patrolu ze Święta. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia tras przed rozpoczęciem rajdu, nieprzyjęcia patrolu na rajd lub nieprzyjęcia na żadną z wybranych tras i zaproponowania mu innej trasy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu. Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant Święta ogłasza na stronie internetowej Chorągwi Łódzkiej ZHP. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta Święta.

ZGŁOŚ SWÓJ PATROL

Zgłoszenia na Święto Chorągwi Łódzkiej 2019 w Radomsku „Barwy Przeszłości” ruszają 1 lipca 2019 r.!

 ZGŁOSZENIA DLA PATROLI
(trwają od 1 lipca do 1 września 2019)

ZGŁOSZENIA DLA WOLONTARIUSZY
( trwają do 31 lipca)

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE
(trwają od 1 lipca do 1 września 2019)

KONTAKT

Na wszelkie pytania odpowie Wam szefowa biura święta- pwd. Aleksandrą Włodarczyk pod adresem:

barwyprzeszlosci@lodzka.zhp.pl