Zmarła Druhna Barbara Wachowicz

//Zmarła Druhna Barbara Wachowicz

Pogrążeni w smutku informujemy, że dziś rano, 7 czerwca 2018 r. odeszła w wieku 81 lat Druhna Barbara Wachowicz-Napiórkowska, wielka przyjaciółka harcerek i harcerzy. Druhna Barbara była pisarką i historykiem literatury, autorką m.in. biografii Wielkich Polaków oraz serii wydawniczej Wierna Rzeka Harcerstwa. Była wspaniałą osobą, z pasją opowiadającą o historii, zwłaszcza poprzez historie ludzi.

Urodziła się 18 maja 1937 r. w Warszawie. Była absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studium Historii i Teorii Filmu w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej. Swoje życie poświęciła pracy twórczej, szczególnie bliska była jej tematyka historyczna, patriotyczna i harcerska.

Swoje książki poświęciła m.in. Adamowi Mickiewiczowi, Fryderykowi Chopinowi, Juliuszowi Słowackiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Stefanowi Żeromskiemu i Tadeuszowi Kościuszce. Wiele jej książek opowiada o wielkich postaciach harcerstwa m.in. o Andrzeju i Oldze Małkowskich oraz Aleksandrze Kamińskim. Była autorką dwóch tomów To „Zośki„ wiara! Gawęda o Harcerskim Batalionie AK „Zośka”.

Druhna Barbara Wachowicz została wyróżniona licznymi odznaczeniami i nagrodami, przyznanymi zarówno przez instytucje państwowe, samorządowe, jak i pozarządowe.

Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-edukacyjnej i osiągnięcia w pracy twórczej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoje zasługi w pracy pisarskiej. Związek Harcerstwa Polskiego wyróżnił ją Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”. Była damą Orderu Uśmiechu. W 2006 została Honorową Obywatelką Miasta Stołecznego Warszawy. Wyróżniona przez Episkopat Polski najwyższą nagrodą Totus -Polski Nobel za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia i cenną działalność dla Kresów Wschodnich. Mistrzyni Mowy Polskiej pierwszej edycji.

Druhno Basiu, spoczywaj w pokoju!

 

Uroczystości pogrzebowe Druhny Barbary Wachowicz-Napiórkowskiej odbędą się w piątek, 15 czerwca o godzinie 13:00 na Wojskowych Powązkach. Pogrzeb rozpocznie msza święta, po której nastąpi odprowadzenie do Alei Zasłużonych gdzie Druhna Basia spocznie niedaleko ukochanych Szarych Szeregów.

Druhna Barbara nie lubiła ciętych kwiatów dlatego brat i przyjaciele zmarłej proszą, by zamiast kupować kwiaty wpłacić datek na prowadzone przez Pisarkę wspólnie z hm.  Krzysztofem Jakubcem dzieło: Fundację Arsenał Pamięci. Kwesta na ten cel będzie także prowadzona przez harcerzy w czasie pogrzebu.

2018-06-11T12:19:16+00:0007/06/2018|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych