Komenda

Komenda2018-11-13T10:52:33+00:00

Komenda chorągwi jest zarządem chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. Komenda chorągwi buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców, tworzy warunki do realizacji programu rozwoju oraz wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chorągwi oraz ocenia ich działalność. Pracą komendy kieruje komendant chorągwi.

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP została wybrana na VIII Zjeździe Nadzwyczajnym Chorągwi Łódzkiej 5 marca 2016 r.

  • hm. Natalia Patorska-Grzelewska – komendantka
  • hm. Magdalena Kołodziejska – zastępczyni komendantki ds. organizacyjnych
  • hm. Tomasz Tomczyk – zastępca komendantki ds. programu
  • hm. Oliwia Kruczkowska – skarbnik
  • hm. Joanna Marcinkowska – członkini komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą
  • hm. Joanna Kośmider – członkini komendy ds. wsparcia hufców
  • phm. Tomasz Jachimek – członek komendy ds. wizerunku