Definicji duchowości jako takiej powstała już niezliczona ilość. Można powiedzieć nawet, że każda epoka posiada swoją. My jednak jesteśmy zdania, że duchowość jest tym, co niematerialne, co wiąże się ze sferą wartości. Wynika z tego, że wychowanie duchowe jest pomocą w podążaniu ścieżką szlachetnych idei. Ten rodzaj wychowania jest w ZHP absolutnie niezbędny, wręcz fundamentalny.

Wychowanie religijne zaś jest wychowaniem ukierunkowanym rozwój relacji z Bogiem, jakiego się wyznaje. W naszej organizacji mamy harcerzy różnych wyznań, więc rolą każdego instruktora jest stwarzanie jednostce możliwości pogłębiania własnej religijności oraz odnalezienia swojego miejsca we własnej wspólnocie religijnej.

Nie należy zapominać, że w przypadku zarówno wychowania duchowego, jak i religijnego, podstawę stanowi przykład własny instruktora. Jeśli on sam dąży do wewnętrznego wzrostu w tych obszarach – szansa na wychowawczy sukces znacząco wzrasta.

W wielu chorągwiach istnieją zespoły mające na celu udzielanie pomocy środowiskom harcerskim w wychowaniu duchowym i religijnym. W Chorągwi Łódzkiej ZHP od kilkunastu lat działa Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego, który wskazuje metody i przykłady pracy z wychowaniem duchowym i religijnym w drużynach, w tym organizuje warsztaty w wyżej wymienionym zakresie dla instruktorów Chorągwi Łódzkiej oraz całego ZHP. Organizuje akcje związane z wychowaniem duchowym i religijnym m.in. Festiwal Kolęd, konkursy fotograficzne, Betlejemskie Światło Pokoju, debaty z cyklu Tańczący z myślami oraz Harcerskie Msze Święte.

Członkowie zespołu służą pomocą i materiałami, które pomogą drużynowym zorganizować zbiórkę. Zespół jest autorem wielu propozycji programowych dla gromad i drużyn ZHP, które dostępne są na www.cbp.zhp.pl.

Zajrzyj na naszą stronę na Facebooku!