Szef bazy poszukiwany!

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP poszukuje SZEFA BAZYw Trzmielewie na II turnus tj. od 15 lipca do 4 sierpnia 2017.

Obowiązki komendanta bazy:

 • dobór pozostałej kadry i personelu, systematyczna współpraca z zespołem
 • reprezentowanie placówki na zewnątrz, w tym współpraca ze środowiskiem obozowania
 • przygotowanie bazy pod względem organizacyjnym i kwatermistrzowskim
 • rzetelne i terminowe rozliczenie dokumentacji i powierzonych zasobów
 • organizacja pracy bazy podczas trwania wypoczynku
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki na bazie
 • nadzór i przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny wypoczynku
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku
 • zapewnienie dostępu do sprawnego zaplecza sprzętowego
 • dostarczanie zbilansowanych posiłków
 • inne obowiązkii, zlecone przez pracodawcę

Oferujemy:

 • pomoc organizacyjną
 • wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków
 • zwrot kosztów dojazdu do/z bazy
 • pełne wyżywienie i nocleg na bazie
 • pracę w młodym zespole, w dobrej atmosferze wsród dzieci i młodzieży

Nie wymagamy posiadania uprawnień kierownika placówek wypoczynku ani ukończenie kursu wychowawców. Szef bazy jest odpowiedzialny za prowadzenie bazy, a więc za sprawy materialne i bytowe. To kierownicy wypoczynku i wychowawcy odpowiadają za zdrowie i życie uczestników. Szef bazy odpowiada za to, aby baza była bezpieczna, czysta i każdy mógł spokojnie spędzać na niej czas letniego wypoczynku.

Swoje CV prosimy przesyłać na adres biuro@lodzka.zhp.pl do 31 maja 2017 r.
Informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zawierające klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”.

2017-05-23T18:53:55+00:0023/05/2017|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych