Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Łódzkiej
im. Aleksandra Kamińskiego

 

Łódź, 20 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Rozkaz L. 9/2017

 

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2017 z dnia 25.03.2017 r.

3.2. Mianowania

3.2.3. Mianuję na funkcję instruktorów Zespołu wędrowniczego w Wydziale Wsparcia Metodycznego:

– phm. Pawła ZALESKIEGO – Chorągiew Łódzka.

3.2.4. Mianuję na funkcję instruktora Zespołu zuchowego w Wydziale Wsparcia Metodycznego hm. Jakuba KUBICKIEGO – Chorągiew Łódzka.

 

3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Powołuję komendę Zlotu Kadry Wędrowniczej „Open Your Mind 2017”, który odbędzie się w dniach 26-28 maja 2017 r. w Starej Dąbrowie, w składzie:

– hm. Justyna RĘDZIKOWSKA – Chorągiew Łódzka- komendantka,

– phm. Paweł ZALESKI – Chorągiew Łódzka – zastępca komendanta ds. administracyjnych
i finansowych.

  1. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.3. Pochwały

Dziękuję i udzielam pochwały za zaangażowanie i pomoc w organizacji Gali Dnia Myśli Braterskiej 2017 Druhnom i Druhom:

– Zuzanna LESZ – Chorągiew Łódzka,

 

 

  1. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Łódź Śródmieście z dnia 26.03.2017 r.

2.3.1. W sprawie wyborów uzupełniających członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Łódź Śródmieście:

– hm. Ewa Grabarczyk – przewodnicząca

– pwd. Alicja Tarkowska – członek

2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:

– phm. Karolina Kubis – komendantka,

– phm. Patrycja Cholewińska ­– skarbnik,

– pwd. Anna Fajst – z-ca komendanta ds. programu i pracy z kadrą,

– hm. Magdalena Kołodziejska – z-ca komendanta ds. wizerunku,

– pwd. Olga Szymczak – członek komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą

– pwd. Karol Plich – kwatermistrz.

 


  1. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. W związku ze złożoną rezygnacją zwalniam z funkcji kierownika Referatu Turystyki

hm. Arkadiusza SZADKOWSKIEGO – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

3.3.2. W związku ze złożoną rezygnacją zwalniam z funkcji pełnomocnika Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. „Encyklopedii Harcerstwa”

hm. Marcina BINASIAKA – Hufiec ZHP Łódź Górna

3.3.3. W związku z wygaśnięciem Odznaki Kadry Kształcącej zwalniam z funkcji instruktorów Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej OSNOWA:

hm. Agnieszkę OLEJNICZAK – Hufiec ZHP Łódź Górna

hm. Katarzynę SAWIAK – Hufiec ZHP Łódź Polesie

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Na wniosek Referatu Turystyki Chorągwi Łódzkiej ZHP mianuję na funkcję kierownika Referatu Turystyki

phm. Janusza WILKOWIECKIEGO – Hufiec ZHP Inowłódz

 

  1. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów

4.3.1. Rozwiązuję komendę Kursu członków Komisji Stopni Instruktorskich TARAKA:

– hm. Hanna RADZISZEWSKA – komendantka kursu – Hufiec ZHP Łódź Górna

– hm. Marta BRULIKOWSKA-POLIT –Hufiec ZHP Łódź Polesie,

– hm. Zdzisław MAŁOLEPSZY – Hufiec ZHP Łódź Górna

4.3.2. Rozwiązuję komendę Kursu Podharcmistrzowskiego KORZENIE:

– hm. Hanna RADZISZEWSKA – komendantka kursu – Hufiec ZHP Łódź Górna

– hm. Joanna MARCINKOWSKA – Hufiec ZHP Łódź Górna

– hm. Katarzyna SAWIAK – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– hm. Witosław MADEJ – Hufiec ZHP Łódź Widzew

– hm. Iwona BORCZYŃSKA-BALCERSKA – Hufiec ZHP Łódź Górna

– hm. Ilona BACHANEK – Chorągiew Lubelska

 

  1. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.04.2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza

phm. Piotrowi JAWORSKIEMU – Hufiec ZHP Radomsko

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza:

phm. Adamowi RAKOWSKIEMU – Hufiec ZHP Kutno

5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.04.2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza

phm. Kamili SMYCZEK – Hufiec ZHP Łódź Widzew

phm. Januszowi WILKOWIECKIEMU – Hufiec ZHP Inowłódz

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.04.2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni

pwd. Madalenie JAROSIŃSKIEJ-KUIK – Hufiec ZHP Inowłódz

pwd. Magdalenie KONDRATIUK – Hufiec ZHP Łask

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.04.2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza

pwd. Katarzynie NALEWCZYŃSKIEJ – Hufiec ZHP Opoczno

 

 

 

  1. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.1. Zwalniam komendantów HAL 2016:

Hufiec ZHP Głowno

hm. Iwona WAŚKIEWICZ – Jarosławiec

Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

Teresa SMĘTEK – Przesieka BAZA

Hufiec ZHP Pabianice

pwd. Agnieszka MAŁKOWSKA – Dwernik I

 

  1. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Serdecznie dziękuję za przygotowanie prezentacji i obsługę fotograficzną stoiska na  Targi Regionów Turystycznych „Na styku kultur”

pwd. Arturowi KWIATKOWSKIEMU – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

pwd. Piotrowi STAWSKIEMU – Hufiec ZHP Zduńska Wola

13.2. Serdecznie dziękuję za udział w uroczystościach z okazji 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz Dnia Pamięci Ofiar Katynia

Reprezentacji Hufca ZHP Łódź Bałuty

 

  1. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej

phm. Tomaszowi JACHIMKOWI (BOKK 1025/2017) – Hufiec ZHP Łódź Polesie

Odznaka jest ważna do dnia 20.04.2021 r.

14.2 Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1. Informuję o wygaśnięciu Srebrnej Odznaki Kadry Kształcącej:

hm. Adama CIEŚLAKA (SOKK 496/2014) – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

hm. Agnieszki OLEJNICZAK (SOKK 228/2014) – Hufiec ZHP Łódź Górna

14.1.2. Informuję o wygaśnięciu Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej

hm. Katarzyny SOBCZAK (BOKK 706/2013) – Hufiec ZHP Zgierz

phm. Konrada STĘPIŃSKIEGO (BOKK 232/2013) – Hufiec ZHP Łódź Górna

phm. Katarzyny AMBROŻKIEWICZ (BOKK 227/2014) – Hufiec ZHP Łódź Górna

phm. Sylwii BARTOSIK (BOKK 205/2014) – Hufiec ZHP Łódź Polesie

 

  1. Inne

15.1. Przyznaję dyplom ukończenia Kursu członków Komisji Stopni Instruktorskich TARAKA:

phm. Danielowi BOBRYCKIEMU – Hufiec ZHP Łask

phm. Kamilowi BORKOWSKIEMU – Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki

phm. Patrycji CHOLEWIŃSKIEJ – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

hm. Agnieszce CIEPIELEWSKIEJ – Hufiec ZHP Radomsko

Grzegorzowi CIEPIELEWSKIEMU – Hufiec ZHP Radomsko

phm. Agnieszce GŁOWACKIEJ – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

phm. Mateuszowi GRODZICKIEMU – Hufiec ZHP Opoczno

hm. Czesławie JAREMKO – Hufiec ZHP Brzeziny

pwd. Krzysztofowi JASTRZĘBSKIEMU – Hufiec ZHP Łódź Górna

hm. Barbarze KĘDZI – Hufiec ZHP Brzeziny

phm. Andrzejowi KOPACZOWI – Hufiec ZHP Łódź Górna

hm. Marii KROTOSZ – Hufiec ZHP Inowłódz

phm. Joannie KUBASIEWICZ – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

hm. Katarzynie KUROWSKIEJ – Hufiec ZHP Łódź Polesie

hm. Iwonie MACIASZCZYK – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

hm. Ewie BAGIŃSKIEJ – Hufiec ZHP Ozorków

phm. Wojciechowi POLAKOWSKIEMU – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

phm. Annie ROGALSKIEJ – Hufiec ZHP Ozorków

hm. Bogdanowi SMOLARKOWI – Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki

phm. Konradowi STĘPIŃSKIEMU – Hufiec ZHP Łódź Górna

hm. Jerzemu STOLARZOWI – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

hm. Andrzejowi ŚLIWCE – Hufiec ZHP Opoczno

hm. Justynie ŚWISTEK – Hufiec ZHP Łódź Polesie

hm. Ryszardowi ŚWISULSKIEMU – Hufiec ZHP Łask

hm. Krzysztofowi WOŹNIAKOWI – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

phm. Łukaszowi WOŹNIAKOWI – Hufiec ZHP Łódź Górna

15.2. Przyznaję dyplom ukończenia Kursu Podharcmistrzowskiego KORZENIE:

pwd. Magdalenie CZERSKIEJ (2/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Ewie CZYŻEWSKIEJ (3/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Agnieszce HOJDZIE (8/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Michałowi KUCHARSKIEMU (4/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Elżbiecie PAWLAK (1/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Marcie POMORSKIEJ (6/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Radosławowi SAŁACIE (7/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Jakubowi STACHNIO (5/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Julii STOSZEWSKIEJ (9/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

pwd. Tobiaszowi STOSZEWSKIEMU (10/PHM/2017) – Chorągiew Lubelska

15.3. Na wniosek Referatu Turystyki Chorągwi Łódzkiej ZHP przyznaję Harcerską Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą w stopniu popularnym:

hm. Andrzejowi ŚLIWCE – Hufiec ZHP Opoczno

dh. Zuzannie ŚLIWCE – Hufiec ZHP Opoczno

 

  1. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 8/2017 z dnia 31.03.2017 r. w punkcie 3.4.4 błędnie podano nazwę zlotu

Było:

3.4.4. Mianuję na funkcję Komendanta Gniazda Chorągwi Łódzkiej ZHP na Zlot ZHP Gdańsk 2017

hm. Bartłomieja WÓJCIKA – Hufiec ZHP Skierniewice

Powinno być:

3.4.4. Mianuję na funkcję Komendanta Gniazda Chorągwi Łódzkiej ZHP na Zlot ZHP Gdańsk 2018

hm. Bartłomieja WÓJCIKA – Hufiec ZHP Skierniewice

16.2. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 8/2017 z dnia 31.03.2017 r. w punkcie 5.1. błędnie podano stopień instruktorski

Było:

5.1.1 Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2017 r. zamykam z próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni/harcmistrza następującym druhom:

phm. Agacie RZEŹNICKIEJ – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

Powinno być:

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni:

pwd. Agacie RZEŹNICKIEJ – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

 

 

16.3. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L8/2017 z dnia 31.03.2017 r. w punkcie 5.3.1. błędnie podano nazwisko instruktorki

Było:

pwd. Magdalenie TARGALSKIEJ – Hufiec ZHP Brzeziny

Powinno być:

pwd. Magdalenie TARGOWSKIEJ – Hufiec ZHP Brzeziny

16.4. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L8/2017 z dnia 31.03.2017 r. w punkcie 5.4.1. błędnie podano datę wniosku Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich

Było:

Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

pwd. Martynie GIERADZIE – Hufiec ZHP Uniejów

pwd. Małgorzacie ROSIK – Hufiec ZHP Uniejów

pwd. Jakubowi PIĘGOTOWI – Hufiec ZHP Uniejów

Powinno być:

Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2017 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

pwd. Martynie GIERADZIE – Hufiec ZHP Uniejów

pwd. Małgorzacie ROSIK – Hufiec ZHP Uniejów

pwd. Jakubowi PIĘGOTOWI – Hufiec ZHP Uniejów

 

 

 

CZUWAJ!

 

Natalia PATORSKA-GRZELEWSKA

 

Poniżej możecie również pobrać Rozkaz L. 9/2017

Rozkaz L. 9/2017