Rozkaz L. 20/2016

Podajemy do wiadomości najnowszy rozkaz Komendanta Chorągwi:

Związek Harcerstwa Polskiego                                                 Łódź,21.11.2016 r.

Komendant Chorągwi Łódzkiej

im. Aleksandra Kamińskiego

Rozkaz L. 20/2016

3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam z funkcji instruktorów Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej OSNOWA

hm. Anetę CZUBAK – Hufiec ZHP Łódź Górna

hm. Martę WIĘCEK – Hufiec ZHP Radomsko

3.3.2. W związku z rozwiązaniem Referatu Zuchowego Chorągwi Łódzkiej ZHP odwołuję ze składu Referatu

hm. Martę GAŚ – Hufiec ZHP Skierniewice

hm. Ninę MALINOWSKĄ – Hufiec ZHP Łódź Polesie

3.3.3. W związku z rozwiązaniem Referatu Harcerskiego Chorągwi Łódzkiej ZHP odwołuję ze składu Referatu

phm. Monikę SKIBĘ – Chorągiew Łódzka

phm. Monikę SUCHAN – Hufiec ZHP Łódź Polesie

Serdecznie dziękuję druhnom za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.2. Mianuję instruktorami Zespołu Metodycznego:

hm. Martę GAŚ – Hufiec ZHP Skierniewice

hm. Ninę MALINOWSKĄ – Hufiec ZHP Łódź Polesie

phm. Monikę SKIBĘ – Chorągiew Łódzka ZHP

phm. Monikę SUCHAN – Hufiec ZHP Łódź Polesie

 

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Rozwiązuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego ECHO odbywającego się w terminie 30.09-10.10.2016 r.  w następującym składzie:

– hm. Anna CICHOSZ SOKK 201/2015 – Hufiec ZHP Łódź Polesie – komendantka kursu

– hm. Katarzyna KUROWSKA SOKK 560/2014 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– hm. Justyna ŚWISTEK SOKK 551/2015 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– phm. Grzegorz ŚWISTEK BOKK 732/2014 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– phm. Agnieszka KOZIARSKA-WILKOWIECKA – Hufiec ZHP Inowłódz

– pwd. Aleksandra GÓRSKA – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– pwd. Martyna STUDNICKA – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– phm. Justyna BARTOSIK – Hufiec ZHP Sieradz

– pwd. Conhita CHOJNACKA – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

– pwd. Alicja ŻEROMIŃSKA – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

– phm. Tomasz JACHIMEK – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– phm. Monika SUCHAN – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– phm. Anna TOPOLSKA – Hufiec ZHP Łódź Polesie

4.1.2. Rozwiązuję Komendę Kursu Przewodnikowskiego 35+ PERPETUUM MOBILE 2016 w następującym składzie:

– hm. Katarzyna WYBRAŃSKA BOKK 664/2016 – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki – komendantka kursu,

– hm. Arkadiusz SZADKOWSKI BOKK 894/2016 – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

– phm. Krzysztof SZCZEPANIK – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

– phm. Agnieszka KOZIARSKA-WILKOWIECKA – Hufiec ZHP Inowłódz

– phm. Edyta PIELUŻEK – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

– hm. Bożena RUDZIŃSKA – Chorągiew Stołeczna ZHP

4.1.3. Rozwiązuję Komendę Kursu Szczepowych w składzie:

– hm. Anna CICHOSZ SOKK 201/2015 – Hufiec ZHP Łódź Polesie – komendantka kursu

– phm. Tomasz JACHIMEK – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– hm. Justyna ŚWISTEK SOKK 551/2015 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– phm. Grzegorz ŚWISTEK BOKK 732/2014 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

– hm. Katarzyna KUROWSKA SOKK 560/2014 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

4.1.4. Rozwiązuję Komendę Kursu Kadry Kształcącej KAMIENIE MILOWE 2016 odbywającego się w terminie 10.09-20.11.2016 w składzie:

– hm. Joanna MARCINKOWSKA ZOKK 7/2015 – Hufiec ZHP Łódź Górna – komendantka kursu

– hm. Paulina JABŁOŃSKA BOKK 216/2015 – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

– hm. Maciej SZAFARZ – Hufiec ZHP Łódź Widzew

4.1.5. Rozwiązuję komendę Kursu Podharcmistrzowskiego STRUCTUM odbywającego się w terminie 10-15.11.2016 r. w następującym składzie:

– hm. Agnieszka KLEIN (SOKK 442/2016) – Hufiec ZHP Toruń – komendantka kursu,

– hm. Joanna PROSZEK (BOKK 808/2015) – Hufiec ZHP Toruń,

– hm. Katarzyna WYBRAŃSKA (BOKK 644/2013) – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki,

– hm. Artur GRENDZICKI (BOKK 734/2014) – Hufiec ZHP Toruń

Dziękuję kadrze wszystkich kursów za wkład pracy w kształcenie kolejnych grup instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

4.1.6. Rozwiązuję Kapitułę Odznak i Odznaczeń Chorągwi Łódzkiej ZHP w składzie:

– hm. Krzysztof JAKUBIEC – przewodniczący

– hm. Krzysztof BĄK

– hm. Mirosława KIEŁB

– hm. Joanna KOŚMIDER

– hm. Barbara SZCZEPAŃSKA

4.1.7. Powołuję sztab Święta Chorągwi 2017 w Kutnie w składzie:

hm. Tomasz TOMCZYK – pełnomocnik komendanta chorągwi ds. Święta Chorągwi 2017

phm. Krystian OLĘNCKI – komendant

phm. Agnieszka OLĘNCKA – skarbnik

phm. Małgorzata SIEDLECKA – programowiec

pwd. Paweł ŻURAWICZ – kwatermistrz – zaopatrzeniowiec

ćw. Marcin ADAMEK – kwatermistrz odpowiedzialny za zakwaterowanie uczestników

ćw. Przemysław RYŁ – kwatermistrz – logistyk

4.1.8. Powołuję sztab Nocy Muzeów 2017 w składzie:

– phm. Marcin WALCZAK – szef sztabu

– hm. Kazimierz JABŁOŃSKI – z-ca szefa sztabu

– pwd. Izabela PYSZKA-WALCZAK – z-ca szefa sztabu

– hm. Zbigniew BILSKI

– hm. Dobromir GIERAŃCZYK

– hm. Krzysztof JAKUBIEC

– hm. Anna JAKUBOWSKA-RAPKIEWICZ

– hm. Wojciech KACZMARKIEWICZ

– hm. Tatiana KORYCKA

– hm. Marek MALINOWSKI

– hm. Bolesław MAJEWSKI

– hm. Wojciech PAWLIKOWSKI

 

5. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.11.2016 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza

phm. Andrzejowi KOPACZOWI – Hufiec ZHP Łódź Górna

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.11.2016 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

pwd. Joannie KĘDZI-KAMIŃSKIEJ – Hufiec ZHP Brzeziny

pwd. Przemysławowi SERWECIE – Hufiec ZHP Sieradz

pwd. Marcinowi ZIELIŃSKIEMU – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.11.2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza

pwd. Urszuli WYBRAŃSKIEJ – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

 

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.1. Zwalniam z funkcji komendanta HAL 2016

Hufiec ZHP Łódź Bałuty

hm. Janusz JÓŹWIAK – Świętouść II

hm. Zofia PRZYTYK – Świętouść III

Hufiec ZHP Łódź Widzew

hm. Justyna RĘDZIKOWSKA – Kirgistan
phm. Jolanta WASZKOWSKA – Jarosławiec

Hufiec ZHP Pabianice

phm. Anna MIKOŁAJCZYK – Rogowo I

Hufiec ZHP Radomsko

pwd. Mateusz SZAŁOWSKI – Bobolin

 

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”

hm. Oliwii KRUCZKOWSKIEJ

13.2. Na wniosek Komendanta Hufca ZHP Pabianice przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”

pwd. Krzysztofowi BAJOWI

phm. Piotrowi CHRABELSKIEMU

 

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej

phm. Agnieszce KOZIARSKIEJ-WILKOWIECKIEJ (BOKK 951/2016) – Hufiec ZHP Inowłódz

phm. Katarzynie KRASCE (BOKK 952/2016) – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

phm. Michałowi KUCHARSKIEMU (BOKK 954/2016) – Hufiec ZHP Radomsko

hm. Marcie KORIAT (BOKK 956/2016) – Hufiec ZHP Łódź Widzew

Odznaki są ważne do dnia 21.11.2019 r.

 

15. Inne

15.1. Na wniosek Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej OSNOWA przyznaję dyplom ukończenia Kursu podharcmistrzowskiego STRUCTUM

pwd. Pawłowi HOLEWIE (188/XIV/2016) – Hufiec ZHP Wałbrzych

pwd. Patrycji CHOLEWIŃSKIEJ (187/XIV/2016) – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście
pwd. Marcie CZAJCE (181/XIV/2016) – Hufiec ZHP Praga Południe

pwd. Przemysławowi JANCZUKOWI (182/XIV/2016) – Hufiec ZHP Otwock

pwd. Aleksandrze JĘDRYCE (185/XIV/2016) – Hufiec ZHP Łask

pwd. Klaudii KAMIŃSKIEJ (184/XIV/2016) – Hufiec ZHP Łódź Górna

pwd. Adamowi KNOPOWI (186/XIV/2016) – Hufiec ZHP Pabianice

pwd. Mateuszowi KOWALCZYKOWI (180/XIV/2016) – Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe

pwd. Jędrzejowi KUBALI (172/XIV/2016) – Hufiec ZHP Kraków Podgórze

pwd. Karolinie KUBICKIEJ (177/XIV/2016) – Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe

pwd. Marcie KUCZEWSKIEJ (178/XIV/2016) – Hufiec ZHP Pruszków

pwd. Bartoszowi NOWICKIEMU (176/XIV/2016) – Hufiec ZHP Sierpc

pwd. Agnieszce POKRZYWIŃSKIEJ (171/XIV/2016) – Hufiec ZHP Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa

pwd. Natalii STĘPNIAK (183/XIV/2016) – Hufiec ZHP Zgierz

pwd. Karolinie SZCZEPANIAK (175/XIV/2016) – Hufiec ZHP Pabianice

pwd. Danieli TRATWAL (174/XIV/2016) – Hufiec ZHP Gdynia

pwd. Urszuli WYBRAŃSKIEJ (179/XIV/2016) – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

pwd. Ilonie ZNAJMIECKIEJ (173/XIV/2016) – Hufiec ZHP Łódź Górna

15.2. Na wniosek Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej OSNOWA przyznaję zaświadczenie z warsztatów opiekunów prób:

pwd. Pawłowi HOLEWIE (198/OP/2016) – Hufiec ZHP Wałbrzych

pwd. Patrycji CHOLEWIŃSKIEJ (197/OP/2016) – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście
pwd. Marcie CZAJCE (181/XIV/2016) – Hufiec ZHP Praga Południe

pwd. Przemysławowi JANCZUKOWI (192/OP/2016) – Hufiec ZHP Otwock

pwd. Aleksandrze JĘDRYCE (195/OP/2016) – Hufiec ZHP Łask

pwd. Klaudii KAMIŃSKIEJ (194/OP/2016) – Hufiec ZHP Łódź Górna

pwd. Adamowi KNOPOWI (196/OP/2016) – Hufiec ZHP Pabianice

pwd. Mateuszowi KOWALCZYKOWI (190/OP/2016) – Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe

pwd. Jędrzejowi KUBALI (182/OP/2016) – Hufiec ZHP Kraków Podgórze

pwd. Karolinie KUBICKIEJ (187/OP/2016) – Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe

pwd. Marcie KUCZEWSKIEJ (188/OP/2016) – Hufiec ZHP Pruszków

pwd. Bartoszowi NOWICKIEMU (186/OP/2016) – Hufiec ZHP Sierpc

pwd. Agnieszce POKRZYWIŃSKIEJ (181/OP/2016) – Hufiec ZHP Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa

pwd. Natalii STĘPNIAK (193/OP/2016) – Hufiec ZHP Zgierz

pwd. Karolinie SZCZEPANIAK (185/OP/2016) – Hufiec ZHP Pabianice

pwd. Danieli TRATWAL (184/OP/2016) – Hufiec ZHP Gdynia

pwd. Urszuli WYBRAŃSKIEJ (189/OP/2016) – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

pwd. Ilonie ZNAJMIECKIEJ (183/OP/2016) – Hufiec ZHP Łódź Górna

 

CZUWAJ !

      hm. Natalia PATORSKA-GRZELEWSKA

2016-11-27T15:57:03+00:0027/11/2016|
Jeden z wielu. :)