Przyjaciele i mecenasi naszej chorągwi:

 

 
URZĄD MIASTA ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI

MUZEUM HISTORII POLSKI

WOJEWÓDZKI

FUNDUSZ 

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI

WODNEJ W ŁODZI 

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁODZI