Zapraszamy do zapoznania się z RL. 8/2017 komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP:

Łódź, 31.03.2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Łódzkiej
im. Aleksandra Kamińskiego

 

Rozkaz L. 8/2017

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 3/2017 z dnia 07.03.2017 r.

3.3 Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Rozwiązuję komendę polskiej reprezentacji na zlot RoverWay 2016 we Francji w składzie:

– phm. Anna OMIECIŃSKA – Chorągiew Łódzka – zastępczyni komendanta ds. programu,

– pwd. Agata KRÓLAK – Chorągiew Łódzka – członkini komendy ds. promocji,

3.3.3. Powołuję komendę reprezentacji na Roverway 2018 w składzie:

– phm. Anna OMIECIŃSKA – Chorągiew Łódzka,

– phm. Agata KRÓLAK – Chorągiew Łódzka.

 

3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam z funkcji członka Zespołu Promocji i Informacji Chorągwi Łódzkiej ZHP

hm. Magdalenę KOŁODZIEJSKĄ – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Na wniosek Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej OSNOWA powołuję komendę Szkoły w następującym składzie:

hm. Joanna MARCINKOWSKA – komendantka – Hufiec ZHP Łódź Górna
hm. Iwona BORCZYŃSKA-BALCERSKA – z-ca komendanta – Hufiec ZHP Łódź Górna
hm. Agnieszka KLEIN – z-ca komendanta – komenda chorągwi
hm. Paulina JABŁOŃSKA – członek komendy ds. organizacyjnych – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

3.4.2. Mianuję na funkcję Instruktora Biura Chorągwi Łódzkiej ZHP:

pwd. Annę FAJST – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

3.4.3. Mianuję na funkcję Pełnomocnika ds. HAL 2017:

pwd. Annę FAJST – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

3.4.4. Mianuj na funkcję Komendanta Gniazda Chorągwi Łódzkiej ZHP na Zlot ZHP Gdańsk 2017:

hm. Bartłomieja WÓJCIKA – Hufiec ZHP Skierniewice

5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni/harcmistrza następującym druhom:

phm. Magdalenie BARTOSIAK – Hufiec ZHP Łódź Widzew

phm. Aleksandrze KLIMCZAK – Hufiec ZHP Łowicz

phm. Danielowi NOWAKOWSKIEMU – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

phm. Agacie RZEŹNICKIEJ – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2017 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza:

phm. Arkadiuszowi CHYBALSKIEMU – Hufiec ZHP Radomsko

phm. Katarzynie GOLIŃSKIEJ – Hufiec ZHP Pabianice

phm. Piotrowi PIETRZAKOWI – Hufiec ZHP Zgierz

phm. Marcinowi WALCZAKOWI – Hufiec ZHP Łódź Górna

5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień harcmistrzyni/harcmistrza:

phm. Tomaszowi CEBERTOWICZOWI – Hufiec ZHP Zduńska Wola

phm. Izabeli DONIEC – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

phm. Jakubowi FRĄCZEK – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

phm. Karolinie KUBIS – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

phm. Adamowi LASKOWSKIEMU – Hufiec ZHP Kutno

phm. Aleksandrze MECKIER – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

phm. Karolinie PODSĘDEK – Hufiec ZHP Łowicz

phm. Michałowi WELFLEROWI – Hufiec ZHP Żychlin

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.03.2017 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień podharcmistrza:

pwd. Agnieszce OLSZEWSKIEJ-MAŁECKIEJ – Hufiec ZHP Tuszyn

pwd. Katarzynie STAŃCZUK – Hufiec ZHP Brzeziny

pwd. Magdalenie TARGALSKIEJ – Hufiec ZHP Brzeziny

pwd. Piotrowi SZCZEPANIAKOWI – Hufiec ZHP Sieradz

pwd. Annie WULS – Hufiec ZHP Inowłódz

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2016 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:

pwd. Martynie GIERADZIE – Hufiec ZHP Uniejów

pwd. Małgorzaie ROSIK – Hufiec ZHP Uniejów

pwd. Jakubowi PIĘGOTOWI – Hufiec ZHP Uniejów

 

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.1. Zwalniam z funkcji komendanta HAL 2016

Komenda Chorągwi

phm. Katarzyna BRODECKA – Trzmielewo III

 Hufiec ZHP Inowłódz

Aleksandra BUCZKOWSKA – Dąbki

Hufiec ZHP Łódź Polesie

phm. Tomasz JACHIMEK – Dwernik

Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

phm. Joanna FILIPIAK-MARKIEWICZ – rejs WJM

Hufiec ZHP Pabianice

phm. Ewelina JENCH-CIEMNOCZOŁOWSKA – Kopernica

Hufiec ZHP Zduńska Wola

Krzysztof PIETRZAK – Lucień

 

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu stoiska na  Targi Regionów Turystycznych „Na styku kultur”

phm. Joannie FILIPIAK-MARKIEWICZ – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

phm. Mateuszowi GRODZICKIEMU – Hufiec ZHP Opoczno

hm. Łukaszowi MORDĘCKIEMU – Hufiec ZHP Zgierz

pwd. Karolowi PLICHOWI – Hufiec ZHP Łódź Śródmieście

phm. Januszowi WILKOWIECKIEMU – Hufiec ZHP Inowłódz

13.2. Serdecznie dziękuję za udział w Targach Regionów Turystycznych „Na styku kultur” i przeprowadzenie animacji i pokazów

pwd. Przemysławowi FERĘCOWI – Hufiec ZHP Zgierz

pwd. Jerzemu FLISOWI – Hufiec ZHP Głowno

dh. Krystianowi KAMIŃSKIEMU – Hufiec ZHP Łódź Górna

pwd. Bartłomiejowi KUCHARSKIEMU – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

dh. Patrykowi MŁYNARCZYKOWI – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

dh. Izabeli LIPNICKIEJ – Hufiec ZHP Łódź Górna

hm. Witosławowi MADEJOWI – Hufiec ZHP Łódź Widzew

dh. Agnieszce PODSIADŁO – Hufiec ZHP Łódź Polesie

dh. Izabeli WAŚKIEWICZ – Hufiec ZHP Opoczno

pwd. Urszuli WYBRAŃSKIEJ – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

phm. Tomaszowi WYBRAŃSKIEMU – Hufiec ZHP Konstantynów Łódzki

 

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej

hm. Magdalenie BARTOSIAK BOKK 1007/2017 – Hufiec ZHP Łódź Widzew

phm. Martynie STUDNICKIEJ BOKK 1010/2017 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

phm. Karinie GALLI BOKK 1009/2017 – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

phm. Karolinie KOŁODZIEJSKIEJ BOKK 1015/2017 – Hufiec ZHP Radomsko

phm. Małgorzacie MOLUS BOKK 1011/2017 – Hufiec ZHP Skierniewice

hm. Zofii PRZYTYK BOKK 1013/2017 – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

phm. Monice SUCHAN BOKK 1014/2017 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

hm. Maciejowi SZAFARZOWI BOKK 1008/2017 – Hufiec ZHP Łódź Widzew

phm. Karolinie LICZBERSKIEJ BOKK 980/2017 – Hufiec ZHP Radomsko

phm. Edycie PIELUŻEK BOKK 1012/2017 – Hufiec ZHP Łódź Bałuty

Odznaki są ważne do dnia 31.03.2020 r.

14.1.2 Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej

hm. Zdzisławowi MAŁOLEPSZEMU SOKK 189/2017 – Hufiec ZHP Łódź Górna

Odznaka jest ważna do dnia 31.03.2020 r.

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.3.1. Przedłużam ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej

phm. Grzegrzowi Świstkowi BOKK 732/2017 – Hufiec ZHP Łódź Polesie

Odznaka jest ważna do dnia 31.03.2020 r.

14.3.2. Przedłużam ważność Srebrnej Odznaki Kadry Kształcącej

hm. Witosławowi MADEJOWI SOKK 495/2017 – Hufiec ZHP Łódź Widzew

hm. Marii SUPEŁ SOKK 729/2017 – Hufiec ZHP Łódź Widzew

Odznaka jest ważna do dnia 31.03.2020 r.

 

15. Inne

15.1. Na wniosek Referatu Turystyki Chorągwi Łódzkiej ZHP przyznaję Harcerską Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą:

w stopniu popularnym

– dh. Pawłowi PATRYARCHA – Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 1/2017 z dnia 11.01.2017 r. w punkcie 15.1. błędnie podano stopień instruktorski

było:

phm. Magdalena KONDRATIUK (12/KSI/2016) – Hufiec ZHP Łask

powinno być:

pwd. Magdalena KONDRATIUK (12/KSI/2016) – Hufiec ZHP Łask

CZUWAJ!

hm. Natalia PATORSKA-GRZELEWSKA