Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 maja 2017 roku, w wieku 89 lat odszedł na wieczną wartę ks. prałat hm. Stefan Wysocki.

 

Od 1937 roku związany z Harcerstwem. W czasie II wojny światowej Stefan Wysocki był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem „Małego Arsenału” w Łowiczu. Działał w łowickiej konspiracji. Osobistych związków z harcerstwem nigdy nie utracił (choć jako seminarzystę usunięto go z organizacji – jako osobę o odmiennych od ówczesnych poglądach ideowych); był kapelanem Szarych Szeregów (1980), harcmistrzem (1999); został Przewodniczącym Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów (2002) a także członkiem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (2004).

W duszpasterstwie pracował przede wszystkim z młodzieżą szkolną i akademicką. Jako jeden z pierwszych rozpoczął wyjazdy w góry, spływy kajakowe – inicjatywy duszpasterskie o charakterze turystycznym.

Za różnorodną działalność został odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej (1984), Krzyżem Partyzanckim (1995), Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Pro Memoria (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008); uhonorowano go tytułami: Weterana Walk (1999), Zasłużonego dla Miasta Wesoła oraz Honorowego Obywatela Łowicza (2006); był również laureatem Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy (2007).
(za diecezja.waw.pl )

Pogrzeb księdza harcmistrza Stefana Wysockiego odbędzie się w poniedziałek 15 maja 2017 roku w parafii pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej. Msza święta o godzinie 10:30, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz.