Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 grudnia na wieczną wartę odeszła hm. Lucyna Andrysiak

Druhna Lucyna pełniła funkcję skarbniczki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, a w latach 1990-2014 była Komendantką tej Chorągwi.
Składamy najszczersze kondolencje całej społeczności harcerzy i instruktorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej oraz przede wszystkim bliskim druhny Lucyny.