Wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia młodej kadry specjalności wodnej Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej zaprasza na II edycję szkolenia na poziomie Instruktora Szkolenia Podstawowego w żeglarstwie.

Termin: 15-18 czerwca 2017r.

Miejsce: Głowno

Forma: Biwak (nieobowiązkowy)

Koszt: Do pokrycia przez uczestnika są koszty jedzenia oraz składka na paliwo do motorówki (konkretna kwota będzie zależna od liczby zgłoszeń). Transport na miejsce szkolenia we własnym zakresie.

Uczestnicy: Zainteresowani powinni posiadać przynajmniej patent żeglarza jachtowego. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu przysługuje członkom ZHP, którzy mają opłacone składki członkowskie.

Zgłoszenia: Należy przesłać na adres grzegorz.kwapisz@zhp.net.pl do 21.05.2017r., w zgłoszeniu podając imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, stopień żeglarski, środowisko działania.

 

Plan kursu obejmuje szkolenie w trzech częściach:

 1. teoretycznej, przekazującej wiedzę, obejmującej m.in. zagadnienia z zakresu:
 • wprowadzenia do żeglarstwa i sportu motorowodnego,
 • analizy porównawczej programów edukacji żeglarskiej w ZHP, organizacjach skautowych, krajowych i zagranicznych organizacjach żeglarskich,
 • humanistycznych podstaw żeglarstwa (psychologia, pedagogika, dydaktyka)
 • metodyki w tym systematyki nauczania żeglarstwa,
 • podstaw treningu żeglarskiego w tym organizacji akwenu i użycia pomocy instruktorskich,
 • organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych w tym podstaw przepisów regatowych i reguł sędziowania,
 • zagrożeń oraz bezpieczeństwa na wodzie,
 • podstaw prawnych sportu, turystyki i rekreacji w Polsce oraz sytuacji prawnej instruktorów żeglarstwa w tym odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej,
 • powtórki z teorii żeglowania, budowy łodzi, meteorologii i prawa drogi,
 • teorii manewrowania łodzią ratowniczą i zasad prowadzenia nadzoru z brzegu i łodzi,
 1. praktycznej, podnoszącej umiejętności indywidualne obejmującej ćwiczenia z zakresu:
 • prowadzenia zajęć na wodzie z kei
 • prowadzenia zajęć na wodzie z łodzi motorowej
 • organizacji i nadzoru akwenu pływań oraz użycia pomocy instruktorskich (megafon, gwizdek, boje, tyczki, piłki, radiotelefony…).
 1. stażu instruktorskiego, dostarczającego niezbędne doświadczenie, realizowanego zgodnie z indywidualnym harmonogramem w macierzystej jednostce.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie ukończenia szkolenia.