Uchwała Nr  3 Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP z dnia 18 lutego 2011r.
w sprawie dyskusji nad kierunkami programowymi Chorągwi Łódzkiej ZHP  im. Aleksandra Kamińskiego
 
1. Na podstawie §59 ust 3 pkt. 2 Statutu ZHP Rada Chorągwi Łódzkiej ZHP postanowiła zainicjować instruktorską dyskusję na temat kierunków programowych Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego.
 
2. Rada Chorągwi Łódzkiej ZHP przyjęła następujące tezy do dyskusji:
 
  1. Ile jest harcerstwa we współczesnym harcerstwie?
  2. Czy drużynowy wychowuje? 
  3. Czym jest wspólnota instruktorska?
  4. Czy współczesny program odpowiada na potrzeby rozwoju młodych ludzi?
  5. Jak powinien wyglądać system wsparcia hufców w realizacji programu?
  6. Program dla wizerunku organizacji, czy wizerunek dla programu?
  7. Jaki powinien być program Chorągwi Łódzkiej ZHP?
 
3. Przygotowanie merytoryczne, opracowanie  materiałów i  harmonogramu zadań, oraz zebranie zespołu zadaniowego w ramach  przygotowań do dyskusji powierza się hm. Adamowi Kocherowi.
 
      Przewodniczący
                                                                                               Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP 
          hm. Tomasz Cieplucha HR

#ŁódzkaTweetuje

 

Przyjaciele i mecenasi naszej chorągwi:

 

 
URZĄD MIASTA ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI

MUZEUM HISTORII POLSKI

WOJEWÓDZKI

FUNDUSZ 

OCHRONY

ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI

WODNEJ W ŁODZI 

REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁODZI