• komendant: phm. Michał Welfer

  • zychlin@zhp.pl

  • Żychlin, ul. Marchlewskiego 3

  • +48 795 805 666

Hufiec ZHP Żychlin jednoczy obecnie zuchów, harcerzy, wędrowników oraz instruktorów z terenu trzech gmin: Żychlin, Oporów oraz Bedlno. Prekursorem działań skautowych na terenie Żychlina był dh Feliks Pałczyński. 15 marca 1918 r. założył on I ŻDH im. hetmana S. Żółkiewskiego. Mimo upływu lat wciąż się rozwijamy i z niesłabnącą siłą wychowujemy młode pokolenia harcerek i harcerzy.

Od 2004 r. organizujemy Rajd „Śladami dh Andrzeja” w Trębkach, który na początku miał być jednorazową inicjatywą, jednak z czasem przekształcił się w coroczną tradycję. Co roku liczba uczestników zarówno z hufca jak i z zewnątrz wzrasta. Dość świeżą informacją, są odnalezione dokumenty, które potwierdzają zameldowanie rodziny Dawidowskich w Żychlinie. Wynika z nich, że Maciej Aleksy Dawidowski, ps. „Alek” spędził tu kilka pierwszych lat swego dzieciństwa.

Komenda Hufca

Komendant – phm. Michał Welfler

Zastępca – pwd. Piotr Komorowski

Skarbnik – phm. Alicja Dubrownik

Członek – phm. Ewa Kowalska

Członek – pwd. Bartłomiej Żakieta

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – pwd. Adam Matusiak

Zastępca przewodniczącego – phm. Andrzej Wąsik

Członek – phm. Ryszard Zimny