Komenda Hufca

Komendant – phm. Bartłomiej Składowski

Zastępca ds. programowych – pwd. Daria Witulska

Zastępca ds. organizacyjnych – pwd. Radosław Król

Skarbnik – pwd. Szczepan Goska

Kwatermistrz – pwd. Krystian Kołodziejczyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – phm. Aneta Zdonek

Zastępca przewodniczącego – hm. Bogdan Smolarek

Członek – phm. Kamil Borkowski