• komendant: phm. Piotr Ciebiada

  • lask@zhp.pl

  • Łask, ul. Przemysłowa 3

  • +48 519 171 296

Hufiec ZHP Łask im. Dywizjonu 303 – terytorialna wspólnota gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego. Jest to największy terytorialnie hufiec w Chorągwi Łódzkiej ZHP. Nominalnie obejmuje teren powiatów: łaskiego, wieluńskiego oraz wieruszowskiego. Tak duży zasięg terytorialny wyniknął z przyłączania obszarów rozwiązywanych hufców.

W chwili obecnej posiada aktywne jednostki w gminach: Buczek, Łask, Sędziejowice, Rusiec, Widawa, Zduńska-Wola, Zelów, Wieruszów, Wieluń.

Komenda Hufca

Komendant – phm. Piotr Ciebiada

Zastępca komendanta ds. organizacyjnych oraz Skarbnik – phm. Daniel Bobrycki

Członkini KH ds. programu i pracy z kadrą – pwd. Aleksandra Jędryka

Kwatermistrz – hm. Edward Józefiak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – pwd. Jarosław Krzyżański

Zastępca przewodniczącego – pwd. Agnieszka Kondratiuk

Sekretarz – pwd. Piotr Szumowski