Bezpieczeństwo na placówkach HAL 2017

W związku z wydarzeniami ostatniej nocy informujemy, że dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie przebywający na wypoczynkach zorganizowanych przez Chorągiew Łódzką ZHP i jej hufce są bezpieczni i nie ucierpieli w wyniku gwałtownych burz.

2017-08-12T11:05:54+00:0012/08/2017|

About the Author:

członek komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych