W związku z wydarzeniami ostatniej nocy informujemy, że dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie przebywający na wypoczynkach zorganizowanych przez Chorągiew Łódzką ZHP i jej hufce są bezpieczni i nie ucierpieli w wyniku gwałtownych burz.