W obliczu tragedii, jaka spotkała naszą bratnią organizację Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego zarządziła niedzielę, 13 sierpnia 2017 r. dniem żałoby.

ROZKAZ SPECJALNY Ls 2/2017 Naczelnika ZHP

Rozkaz Naczelnika ZHP